Sáp nhập và giải thể nhóm trẻ tư thục theo quy định mới nhất

Nhóm trẻ tư thục sau khi được phép thành lập có thể sáp nhập hoặc giải thể tùy thuộc vào các trường hợp cụ thể. Dưới đây là thủ tục sáp nhập và giải thể nhóm trẻ tư thục theo quy định mới nhất mà chúng tôi gửi tới các bạn.

Thủ tục sáp nhập nhóm trẻ tư thục

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định sáp nhập nhóm trẻ tư thục theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 12 Nghị định 46/2017/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đề nghị sáp nhập được quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP, bao gồm:

– Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, trong đó có phương án để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên;

– Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ của giáo viên hoặc người chăm sóc trẻ em.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định trên, tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị kiểm tra các điều kiện sáp nhập nhóm trẻ tư thục.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, kiểm tra trên thực tế, nếu thấy đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định sáp nhập. Nếu đồng ý thì có văn bản thông báo đến Phòng Giáo dục và Đào tạo và tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ nêu rõ lý do.

Xem thêm: Thủ tục thành lập nhóm trẻ tư thục theo quy định mới nhất


Thủ tục giải thể nhóm trẻ tư thục

Điều 14 Nghị định 46/2017/NĐ-CP có quy định cụ thể về thủ tục giải thể nhóm trẻ tư thục như sau:

Các trường hợp bị giải thể

Nhóm trẻ tư thục bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

– Hết thời hạn đình chỉ ghi trong quyết định đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

– Vi phạm nghiêm trọng các quy định về tổ chức và hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

– Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập nhóm trẻ tư thục.

Trình tự, thủ tục giải thể

Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, lập biên bản;

Căn cứ biên bản kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thu hồi giấy phép thành lập và quyết định giải thể nhóm trẻ tư thục. Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do, các biện pháp bảo đảm lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Xem thêm: Thủ tục giải thể trường mầm non theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Sáp nhập và giải thể nhóm trẻ tư thục theo quy định mới nhất” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Comments are closed.