Thủ tục thành lập trường tiểu học tư thục theo quy định mới nhất

Tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện có thể thành lập trường tiểu học tư thục. Dưới đây là hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập trường tiểu học tư thục theo quy định mới nhất.

Thủ tục thành lập trường tiểu học tư thục

Trường tiểu học tư thục được phép thành lập theo quy định tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Điều kiện cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

– Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, tạo thuận lợi cho trẻ em đến trường nhằm bảo đảm thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học.

– Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình giáo dục, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm và diện tích đất dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

Thủ tục cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập đối với trường tiểu học tư thục thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đề nghị bao gồm:

– Tờ trình về việc thành lập trường;

– Đề án thành lập trường;

– Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ ban chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ được chuẩn bị theo quy định trên và gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

– Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức cá nhân.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học. Nếu đủ điều kiện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập. Nếu chưa quyết định thành lập, cho phép thành lập trường thì có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường nêu rõ lý do.


Thủ tục xin phép hoạt động 

Sau khi được phép thành lập trường tiểu học tư thục, tổ chức, cá nhân phải tiến hành thủ tục xin phép hoạt động.

Điều kiện để trường tiểu học hoạt động giáo dục

– Có quyết định về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

– Đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục;

– Địa điểm xây dựng trường bảo đảm môi trường giáo dục an toàn cho người học, người dạy và người lao động.

– Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với giáo dục tiểu học.

– Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục.

– Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.

Thủ tục để trường tiểu học tư thục được phép hoạt động giáo dục

Khoản 10 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP quy định cụ thể về trình tự, thủ tục để đưa trường tiểu học tư thục vào hoạt động. Theo đó, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Hiệu trưởng trường tiểu học tư thục chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

– Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục;

– Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường.

Hồ sơ được gửi tới Phòng Giáo dục và Đào tạo để xem xét và quyết định.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện cho phép hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều 17 của Nghị định này.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện hoạt động của trường tiểu học.

Nếu đủ điều kiện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục; trường hợp chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trường nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

Xem thêm: Thủ tục thành lập nhóm trẻ tư thục theo quy định mới nhất

Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Comments are closed.