Thủ tục đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học tư thục

Trường tiểu học tư thục sau khi được phép thành lập có thể bị đình chỉ hoạt động giáo dục. Vậy các trường hợp và thủ tục đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học tư thục.

Các trường hợp bị đình chỉ hoạt động

Trường tiểu học bị đình chỉ hoạt động giáo dục khi xảy ra một trong những trường hợp quy định tại  khoản 1 Điều 20 Nghị định 46/2017/NĐ-CP:

– Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục;

– Không bảo đảm một trong các điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập và không bảo đảm điều kiện hoạt động của giáo dục tiểu học;

– Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền;

– Không triển khai hoạt động giáo dục trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày được phép hoạt động giáo dục;

– Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ;

– Các trường hợp vi phạm khác theo quy định của pháp luật.


Trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động giáo dục

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 46/2017/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Khi trường tiểu học thuộc một trong các trường hợp trên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra đánh giá tình trạng thực tế của trường tiểu học.

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào mức độ vi phạm, quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học phải ghi rõ lý do, thời hạn đình chỉ; biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Xem thêm: Thủ tục đình chỉ hoạt động giáo dục của nhóm trẻ tư thục

Thủ tục đình chỉ hoạt động giáo dục của trường mầm non


Thủ tục đề nghị hoạt động giáo dục trở lại

Sau thời hạn đình chỉ, nếu trường tiểu học tư thục bị đình chỉ đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ và có tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại thì Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục trở lại và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nếu chưa cho phép hoạt động giáo dục trở lại thì có văn bản thông báo cho trường nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

Trình tự cho phép trường tiểu học tư thục hoạt động giáo dục trở lại được thực hiện theo thủ tục để trường tiểu học tư thục được phép hoạt động giáo dục.

Xem thêm: Thủ tục thành lập trường tiểu học tư thục theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Thủ tục đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học tư thục” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.