Thủ tục gia hạn và cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ chỉ có thời hạn nhất định mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài muốn tiếp tục thực hiện thì phải làm thủ tục gia hạn, cấp lại. Dưới đây là một số quy định về thủ tục gia hạn và cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Thủ tục gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Để có thể xin gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thì tổ chức kinh tế phải thực  hiện thủ tục được quy định tại Điều 37 Nghị định 09/2018/NĐ-CP. Cụ thể:

Hồ sơ đề nghị gia hạn

Hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

– Bản giải trình có nội dung về địa điểm lập cơ sở bán lẻ; kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ; kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ.

– Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

– Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), Giy phép kinh doanh.

Trình tự, thủ tục thực hiện

– Tổ chức kinh tế đề nghị gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ gửi hồ sơ gửi 01 bộ hồ sơ trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ hết hiệu lực.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.

– Trường hợp hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Xem thêm: Điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đối với nhà đầu tư nước ngoài


Thủ tục cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được cấp lại khi bị mất hoặc bị hỏng.

Trường hợp này, tổ chức kinh tế phải thực hiện thủ tục xin cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định tại Điều 35 Nghị định 09/2018/NĐ-CP. Cụ thể:

– Tổ chức có yêu cầu chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) rồi gửi trực tiếp hoặc qua đưng bưu chính hoặc qua mạng điện tử (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Xem thêm: Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Thủ tục gia hạn và cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.