Thủ tục giải quyết chế độ tai nạn lao động theo quy định mới nhất

Hồ sơ đề nghị hưởng chế độ tai nạn lao động bao gồm những gì? Thủ tục giải quyết chế độ tai nạn lao động theo quy định mới nhất?

Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động

Sau khi đáp ứng điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, hồ sơ cần đề nghị cần chuẩn bị theo quy định tại Điều 57 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 bao gồm các giấy tờ sau:

– Sổ bảo hiểm xã hội.

– Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi đã điều trị tai nạn lao động đối với trường hợp nội trú.

– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa.

– Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.


Trình tự, thủ tục giải quyết

Cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện việc giải quyết chế độ tai nạn lao động theo quy định tại Điều 59 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015. Cụ thể như sau:

Người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm: Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mới nhất

Thủ tục để người lao động hưởng lương hưu theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Thủ tục giải quyết chế độ tai nạn lao động theo quy định mới nhất” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.