Thủ tục hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ sinh con

Lao động nữ sinh con đáp ứng các điều kiện hưởng chế độ thai sản chuẩn bị hồ sơ đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả chế độ. Thủ tục hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ sinh con được quy định cụ thể như sau:

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

Bắt đầu thủ tục hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ sinh con là công tác chuẩn bị hồ sơ.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 101 Luật bảo hiểm xã hội 2014, hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thai sản bao gồm:

– Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

– Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

– Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

– Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

– Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này.

Xem thêm: Chế độ tuất hằng tháng cho thân nhân người lao động

Trình tự, thủ tục thực hiện

Điều 102 quy định về các bước giải quyết chế độ thai sản cho lao động nữ sinh con cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ bao gồm các giấy tờ trên cho người sử dụng lao động. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con thì nộp hồ sơ và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm: Thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới nhất

Thủ tục hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Comments are closed.