Thủ tục tạm ngừng và ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Nhà đầu tư trong nhiều trường hợp phải tạm ngừng thực hiện sự án đầu tư của mình. Dưới đây là thủ tục tạm ngừng và ngừng hoạt động của dự án đầu tư.

Các trường hợp tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 47 Luật đầu tư 2014 sau đây:

– Để bảo vệ di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của Luật di sản văn hóa;

– Để khắc phục vi phạm môi trường theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản lý về môi trường;

– Để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản lý về lao động;

– Theo quyết định, bản án của Tòa án, Trọng tài;

– Nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng tiếp tục vi phạm.

Lưu ý: Thủ tướng Chính phủ quyết định ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp việc thực hiện dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trình tự, thủ tục thực hiện

Để tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ xin tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư bao gồm:

– Thông báo tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư;

Thông báo cần đảm bảo các nội dung chính sau đây: thông tin nhà đầu tư; thông tin tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư; tình hình hoạt động của dự án (thực hiện các thủ tục hành chính, tiến độ triển khai dự án); tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính; nội dung tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư; cam kết của nhà đầu tư.

– Văn bản ủy quyền nếu người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật;

– Quyết định, biên bản họp (nếu có) về việc tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư của nhà đầu tư;

– Bản sao Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định chủ trương đầu tư.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị hồ sơ bao gồm đầy đủ các giấy tờ trên, nhà đầu tư mang nộp tại Phòng đăng ký đầu tư.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, bộ phận tiếp nhậ hồ sơ giao phiếu hẹn trả kết quả.

Nhà đầu tư theo phiếu hẹn đến lấy kết quả giải quyết hồ sơ.

Lưu ý: Trường hợp tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư do bất khả kháng thì nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bất khả kháng gây ra.

Xem thêm: Ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Thủ tục tạm ngừng và ngừng hoạt động của dự án đầu tư” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.