Thủ tục thành lập hội theo quy định của pháp luật hiện hành

Khi muốn thành lập hội, liên hiệp hội, tổng hội, liên đoàn, hiệp hội, câu lạc bộ, các cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục hành chính theo bài viết dưới đây của Lawkey.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Những hội, nhóm có phạm vi hoạt động trong tỉnh muốn thành lập thì cần chuẩn bị hồ sơ và thực hiện theo những thủ tục sau đây.

Trình tự thành lập hội

Thủ tục thành lập hội thực hiện qua những bước sau đây:

Bước 1: Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh gửi hồ sơ xin thành lập hội đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Nội vụ).

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.

Bước 3: Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ xin phép thành lập hội và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).

Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập hội. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Hồ sơ của thủ tục thành lập hội

Thành phần hồ sơ:

– Đơn đề nghị thành lập hội (theo mẫu);

– Dự thảo điều lệ hội (theo mẫu);

– Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;

– Phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban vận động thành lập hội;

– Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở hội;

– Bản kê khai tài chính, tài sản (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bản chính.

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Nội vụ) nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.

Trên đây là bài viết về thủ tục thành lập hội theo quy định của pháp luật hiện hành Lawkey gửi tới bạn đọc, nếu có bất kỳ thắc mắc gì vui lòng liên hệ tới Lawkey để được giải đáp chi tiết.

Comments are closed.