Trẻ sơ sinh có quyền hưởng di sản thừa kế không?

Trẻ sơ sinh có quyền hưởng di sản thừa kế không? Pháp luật dân sự có hạn chế quyền hưởng thừa kế của trẻ sơ sinh không? 


Tóm tắt câu hỏi:

A sinh B được 20 ngày tuổi thì bố chồng A mất. Trước khi mất ông nội có viết di chúc để lại cho cháu B một phần tài sản của mình là một mảnh đất 150m2 mặt phố tại Hà Nội. Tuy nhiên các thành viên trong gia đình không đồng ý với việc chia thừa kế này và cho rằng cháu B còn quá nhỏ, chưa có năng lực pháp luật dân sự. Vậy, vợ chồng A muốn biết bé B con của họ 20 ngày tuổi theo quy định pháp luật thì có năng lực hành vi dân sự và có quyền được hưởng thừa kế từ ông nội hay chưa?


Luật sư tư vấn: 

Công ty TNHH Tư vấn LawKey Việt Nam cảm ơn anh/chị đã tin tưởng khi gửi câu hỏi đến LawKey. Với thắc mắc của anh/chị, luật sư LawKey tư vấn như sau:

Một số vấn đề pháp lý liên quan

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

Khoản 1 Điều 16 Bộ luật dân sự 2015 (BLDS) quy định Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự.

Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau và năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết.

Nội dung năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

Điều 17 BLDS quy định năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có những nội dung sau:

– Quyền nhân thân ( gồm cả quyền nhân thân không gắn với tài sản và quyền nhân thân gắn với tài sản) như: Quyền có họ, tên; Quyền thay đổi họ; Quyền thay đổi tên;…

– Quyền sở hữu, quyền thừa kế và quyền khác đối với tài sản.

– Quyền tham gia quan hệ dân sự và có nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó.

Không hạn chế năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân không bị hạn chế, trừ trường hợp BLDS, luật khác có liên quan quy định khác.

Năng lực hành vi dân sự của cá nhân

Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự.

Đối chiếu với tình huống của anh/chị

Theo quy định của BLDS Lawkey đã nêu, năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự. Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết.

Đối chiếu với quy định trên thì ngay khi B sinh ra B đã có năng lực pháp luật dân sự, năng lực pháp luật dân sự của B chỉ bị hạn chế khi BLDS hoặc luật khác có liên quan quy định khác và chấm dứt khi B chết.

Do đó, B 20 ngày tuổi vẫn có năng lực pháp luật dân sự và có quyền được hưởng thừa kế từ ông nội theo quy định của pháp luật về thừa kế và các thành viên trong gia đình phải tôn trọng quyền định đoạt tài sản của người để lại di sản theo quy định về các nguyên tắc cơ bản của pháp luật về thừa kế. 

Trên đây là nội dung Trẻ sơ sinh có quyền hưởng di sản thừa kế không? Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey.

Comments are closed.