Trình tự hỗ trợ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Để đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc, người sử dụng lao động được hỗ trợ chi phí huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động. Vậy trình tự hỗ trợ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được tiến hành như thế nào?

Điều kiện hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 23 Nghị định 37/2016/NĐ-CP, bao gồm:

– Thực hiện đúng quy định pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;

– Người lao động được hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là người lao động có thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định đủ từ 12 tháng trở lên tính đến tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Xem thêm: Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động

Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định mới nhất


Mức hỗ trợ 

Mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được tính trên cơ sở các đối tượng tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo mức tối đa như sau:

– Không quá 01 lần mức lương cơ sở/người đối với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động;

– Không quá 1/2 mức lương cơ sở/người đối với người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;

– Không quá 1/4 mức lương cơ sở/người đối với người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động; người làm công tác y tế; an toàn, vệ sinh viên.

Mức hỗ trợ tối đa bằng 30% mức giá dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

Xem thêm: Mức hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động

Mức hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định mới nhất


Trình tự, thủ tục giải quyết

Điều 26 Nghị định 37/2016/NĐ-CP quy định cụ thể về trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Hồ sơ được chuẩn bị bao gồm các giấy tờ quy định tại Điều 25 Nghị định này, bao gồm:

– Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện cho người lao động theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành;

– Văn bản chứng minh thực hiện đúng các quy định pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;

– Bản sao chứng từ thanh toán chi phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, mang theo bản chính chứng từ thanh toán để đối chiếu với bản sao.

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người sử dụng lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Trường hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Tổ chức chi trả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ, cơ quan bảo him xã hội có trách nhiệm giải quyết hỗ trợ kinh phí hun luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Xem thêm: Thủ tục hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo quy định mới nhất

Thủ tục giải quyết chế độ tai nạn lao động theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Comments are closed.