Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

Điều kiện để thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên là gì? Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên được quy định như thế nào?

Điều kiện thành lập

Để thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên thì điều quan trọng đầu tiên là phải đáp ứng các điều kiện thành lập quy định tại khoản 18 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP. Bao gồm:

– Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định.

– Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định sau đây:

+ Có đủ các phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng thực hành lao động sản xuất;

+ Có các thiết bị dạy học và tài liệu học tập theo yêu cầu thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên.


Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 38 Nghị định 46/2017/NĐ-CP. Cụ thể:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Hồ sơ đề nghị thành lập bao gồm các giấy tờ sau:

– Công văn đề nghị thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo;

– Đề án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên nêu rõ nhu cầu của việc cho phép hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên; phương hướng hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên; những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định;

– Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên thì Sở Giáo dục và Đào tạo gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Sở Nội vụ đề nghị tổ chức thẩm định.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm tra;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh. Nếu chưa quyết định thì thông báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Xem thêm: Thủ tục thành lập trường tiểu học tư thục theo quy định mới nhất

Thủ tục thành lập nhóm trẻ tư thục theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Comments are closed.