Trường hợp lắp vách kính nhà cao tầng có cần xin giấy phép xây dựng không?

Trong quá trình sinh sống nhiều hộ gia đình có nhu cầu sửa sang lại nhà ở. Vậy trong trường hợp lắp vách kính nhà cao tầng chủ hộ có cần xin giấy phép xây dựng không?

Trường hợp lắp vách kính nhà cao tầng có cần xin giấy phép xây dựng không?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng 2014, luật sửa đổi bổ sung năm 2020 đối với nhà ở riêng lẻ ở nông thôn thì được miễn xin giấy phép xây dựng dù xây mới hay sửa chữa, cải tạo. Nếu nhà bạn ở đô thị thì khi sửa, cải tạo nhà ở bạn phải xin giấy phép xây dựng và cụ thể là xin giấy phép sửa chữa, cải tạo trừ trường nhà bạn sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình.

Vậy khi lắp vách kính, chủ nhà cần xem xét khu vực sinh sống là nông thôn hay đô thị và việc sửa chữa có làm thay đổi kết cấu chịu lực, công năng sử dụng, ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình hay không.

Nếu có ảnh hưởng và làm thay đổi thì chủ nhà phải xin giấy phép xây dưng đó là giấy phép sửa chữa, cải tạo được quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 89 Luật xây dựng 2014, luật sửa đổi bổ sung năm 2020.

Quy trình xin giấy phép sửa chữa, cải tạo
Quy trình cấp giấy phép xây dựng được pháp luật quy định như sau:

Bước 1: Chủ đầu tư (chủ hộ) nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

Kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư (chủ hộ) hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa.

Khi thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 

Bước 4: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 20 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng công trình.

Hồ sơ xin giấy phép sửa chữa, cải tạo

Căn cứ Điều 96 Luật xây dựng 2014, luật sửa đổi bổ sung năm 2020, thành phần hồ sơ xin giấy phép sửa chữa, cải tạo bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình.

2. Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật.

3. Bản vẽ, ảnh chụp hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình, nhà ở riêng lẻ đề nghị được cải tạo.

4. Đối với công trình di tích lịch sử – văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng thì phải có văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa.

Trên đây là nội dung bài viết trường hợp lắp vách kính nhà cao tầng có cần xin giấy phép xây dựng không?. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn đọc vui lòng liên hệ LawKey để được giải đáp chi tiết. 

Comments are closed.