Ưu điểm và nhược điểm công ty cổ phần

Mỗi loại hình doanh nghiệp có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Hiểu được về ưu điểm và nhược điểm công ty cổ phần sẽ giúp các chủ doanh nghiệp có những sự lựa chọn tối ưu trong quyết định của mình. Cùng Taxkey tìm hiểu về ưu điểm và nhược điểm công ty cổ phần.

1. Tìm hiểu về công ty cổ phần

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, Công ty cổ phần là doanh nghiệp. Trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. 

Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa. 

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. 

Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp hạn chế chuyển nhượng.

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

>>>Xem thêm: Khái niệm và đặc điểm công ty cổ phần

2. Ưu điểm và nhược điểm của công ty cổ phần

2.1. Ưu điểm của công ty cổ phần

– Đây là công ty chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi tài sản của công ty. Hạn chế được rủi ro.

– Các cổ đông trong công ty chịu trách nhiệm trong phạm vi số cổ phần đã thanh toán đầy đủ với công ty. Mức độ rủi ro thấp, không gây áp lực với các cổ đông.

– Có quy mô hoạt động lớn và khả năng mở rộng kinh doanh trong hầu hết các lĩnh vực ngành nghề.

– Nhà đầu tư có khả năng điều chuyển vốn đầu tư từ nơi này sang nơi khác, từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác một dễ dàng và nhanh chóng thông qua hình thức chuyển nhượng, mua bán cổ phần.

– Chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng. 

– Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần rất cao. Có thể thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng.

– Không hạn chế về thành viên góp vốn. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành cổ đông của công ty nếu sở hữu một cổ phần của công ty. 

2.2. Nhược điểm của công ty cổ phần

Bên cạnh đó, công ty cổ phần có những ưu điểm và nhược điểm sau:

– Do có số lượng cổ đông lớn, không giới hạn số lượng, nên sẽ khó trong việc quản lý điều hành. 

– Cổ đông có nhiều người không hề quen biết nhau. Và thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích.

– Việc quản lý công ty cổ phần cũng phức tạp hơn các loại hình công ty khác do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của Pháp luật. Đặc biệt về chế độ tài chính kế toán.

– Chi phí cho việc thành lập công ty cũng như phát hành chứng khoán tốn kém.

– Khả năng bảo mật kinh doanh và tài chính bị hạn chế do công ty phải công khai và báo cáo với các cổ đông hàng kì cố định.

– Chịu mức thuế tương đối cao. Vì ngoài thuế mà công ty phải thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Các cổ đông còn phải chịu thuế thu nhập bổ sung từ nguồn cổ tức và lãi cổ phần.

Trên đây là bài viết về ưu điểm và nhược điểm công ty cổ phần. Nếu bạn đang có dự định thành lập công ty cổ phần, hãy liên hệ với chúng tôi. 

Comments are closed.