Ưu điểm và nhược điểm công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên là một trong những loại hình được thành lập phổ biến. Ưu điểm và nhược điểm công ty TNHH một thành viên là gì? Tại sao các doanh nhân lại lựa chọn loại hình doanh nghiệp này để khởi nghiệp? Sau đây, Taxkey sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc về vấn đề này.

1. Công ty TNHH một thành viên là gì?

Điều 73 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: 

“Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.”

Theo đó, công ty TNHH một thành viên là: 

– Là doanh nghiệp do một cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu. 

– Chủ sở hữu doanh nghiệp chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

– Là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân.

– Công ty không được phát hành cổ phiếu.

>>>Xem thêm: Khái niệm và đặc điểm công ty TNHH một thành viên 

2. Ưu điểm và nhược điểm công ty TNHH một thành viên

2.1. Ưu điểm công ty TNHH một thành viên

– Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có toàn quyền quyết định mọi vấn đề có liên quan đến hoạt động của công ty. Không cần phải xin ý kiến hay góp ý từ các chủ thể khác. Đây là ưu điểm lớn nhất trong công ty TNHH một thành viên.

– Chủ sở hữu công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Hạn chế được các rủi ro. 

– Trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức: Các thành viên là những người quen biết nhau. Nên sẽ dễ dàng hơn trong việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty. 

– Tiền lương, tiền lợi nhuận của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là cá nhân sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

2.2. Nhược điểm công ty TNHH một thành viên

– Công ty TNHH một thành viên không được nhận thêm vốn góp của các thành viên khác khi muốn tăng vốn điều lệ trong công ty. Nếu nhận sẽ phải thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 

– Công ty TNHH một thành viên sẽ khó khăn hơn trong việc huy động vốn: Không được phát hành cổ phần, không được tiếp nhận vốn góp của thành viên khác. 

– Công ty chịu trách nhiệm hữu hạn nên uy tín cũng bị ảnh hưởng với đối tác, bạn bè. 

– Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên không được rút vốn trực tiếp. 

– Tiền lương của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là cá nhân không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

>>>Xem thêm: Ưu điểm và nhược điểm của công ty cổ phần

Trên đây là bài viết về ưu điểm và nhược điểm công ty cổ phần. Nếu bạn đang có dự định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, hãy liên hệ với chúng tôi. 

Comments are closed.