Ưu điểm và nhược điểm của công ty hợp danh

Ưu điểm và nhược điểm của công ty hợp danh là gì? Các cá nhân đang có dự định muốn thành lập loại hình doanh nghiệp này cần lưu ý. 

1. Tìm hiểu về công ty hợp danh 

Công ty hợp danh là một loại hình công ty đối nhân, được thành lập dựa trên sự tin cận, tín nhiệm nhau giữa các thành viên.

Công ty hợp danh phải có ít nhất 2 thành viên hợp danh. Không giới hạn số lượng thành viên hợp danh. Thành viên hợp danh buộc phải là cá nhân, chịu trách nhiệm vô hạn về các nghĩa vụ của công ty.

Ngoài ra còn có thể có thêm thành viên góp vốn. Thành viên góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức và chịu trách nhiệm hữu hạn theo tỷ lệ số vốn đã góp vào công ty. 

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ thời điểm thành lập. Công ty không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. 

>>>Xem thêm: Khái niệm và đặc điểm của công ty hợp danh

2. Ưu điểm và nhược điểm của công ty hợp danh

2.1. Ưu điểm của công ty hợp danh

Công ty hợp danh là kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người. Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh. Công ty hợp danh dễ dàng tạo được sự tin cậy của các bạn hàng, đối tác kinh doanh. 

Việc điều hành quản lý công ty không quá phức tạp. Do số lượng các thành viên ít. Và là những người có uy tín, tuyệt đối tin tưởng nhau.

Thành viên hợp danh là những cá nhân có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp cao. Tạo sự tin cậy cho đối tác.

Ngân hàng dễ cho vay vốn và hoàn nợ hơn. Do chế độ chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh.

Cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, dễ quản lý. Thích hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

2.2. Nhược điểm của công ty hợp danh

Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn nên mức độ rủi ro của các thành viên hợp danh là rất cao.

Tuy có tư cách pháp nhân nhưng Công ty hợp danh không được phát hành bất kì loại chứng khoán nào. Do đó, việc huy động vốn của công ty sẽ bị hạn chế. Các thành viên sẽ tự bỏ thêm tài sản của mình hoặc tiếp nhận thêm thành viên mới.

Thành viên hợp danh rút khỏi công ty vẫn phải chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ của công ty hợp danh. Được phát sinh từ những cam kết của công ty, trước khi thành viên đó rút khỏi công ty.

Thành viên hợp danh sẽ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng toàn bộ tài sản của mình.

Trên đây là bài viết về ưu điểm và nhược điểm của công ty hợp danh. Nếu khách hàng còn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi. Taxkey cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp, công ty

Comments are closed.