Vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Khi thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, các thành viên góp vốn cần lưu ý về vốn điều lệ. Vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên như thế nào? Các thành viên góp vốn cần lưu ý điều gì về vốn điều lệ? Sau đây, Taxkey sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc về vấn đề này.

1. Tìm hiểu về vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty có từ hai đến năm mươi thành viên. Thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Công ty TNHH hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần. 

Vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty. Các thành viên sẽ thực hiện góp vốn sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

>>>Xem thêm: Khái niệm và đặc điểm công ty TNHH hai thành viên trở lên

2. Mức vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Pháp luật doanh nghiệp không quy định rõ cần bao nhiêu vốn để thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên. Mức vốn phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh.

Một số ngành nghề kinh doanh phải có mức vốn tối thiểu. Thường là các ngành nghề yêu cầu cần có mức vốn pháp định hoặc mức vốn ký quỹ. Mức vốn tối thiểu này sẽ do pháp luật quy định. Do đó, khi thành lập công ty, các thành viên góp vốn nên góp vốn cao hơn mức vốn tối thiểu này.

Pháp luật không quy định mức vốn tối đa. Điều này sẽ phụ thuộc vào khả năng tài chính của các thành viên trong công ty. 

>>>Xem thêm: Vốn điều lệ trong công ty TNHH một thành viên

3. Tài sản góp vốn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Các thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể góp vốn bằng những loại tài sản sau:

 • Đồng Việt Nam
 • Ngoại tệ tự do chuyển đổi
 • Vàng
 • Giá trị quyền sử dụng đất
 • Giá trị quyền sở hữu trí tuệ
 • Công nghệ
 • Bí quyết kỹ thuật
 • Các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Các loại tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng sẽ phải được định giá để chuyển sang Đồng Việt Nam. 

>>>Xem thêm: Xử lý tài sản góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

4. Thực hiện góp vốn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại.  Tức là các thành viên sẽ thực hiện chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn sang cho công ty. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp. 

Sau thời hạn trên mà vẫn có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì được xử lý như sau:

– Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty.

– Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp.

– Công ty sẽ phải thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

>>>Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

5. Cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp. Giấy chứng nhận phần vốn góp có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty.
 • Vốn điều lệ của công ty.
 • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân. Tên, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức.
 • Phần vốn góp, giá trị vốn góp của thành viên.
 • Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp.
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

>>>Xem thêm: Những việc cần làm sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp

Trên đây là bài viết về vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên. Quý khách hàng có thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Taxkey.

>>>Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty TNHH

Comments are closed.