Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Hiện nay, không ít cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh làm xâm hại tới các đối tượng sở hữu công nghiệp để thu lợi bất chính trong kinh doanh. Vậy phân biệt xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hành vi cạnh tranh không lành mạnh như thế nào?

1.Về khái niệm

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác.

Quyền sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gồm hành vi xâm phạm quyền tác giả (Điều 28); Hành vi xâm phạm các quyền liên quan (Điều 35); Hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí (Điều 126); Hành vi xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh (Điều 127); Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý (Điều 129); Hành vi xâm phạm quyền đối với giống cây trồng (Điều 188)

2. Điểm khác nhau

Tiêu chí

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Phạm vi áp dụng

Áp dụng với đối tượng có liên quan đến sở hữu trí tuệ không phụ thuộc vào việc dấu hiệu đã được đăng ký hay chưa.

Chỉ áp dụng với quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp đang được bảo hộ.

Chủ thể

Chủ thể có hành vi bị cấm đối với đối thủ cạnh tranh trên thị trường liên quan, bao gồm thị trường sản phẩm liên quan và thị trường địa lý liên quan

Bất kỳ chủ thể nào vi phạm quyền của chủ sở hữu đã được pháp luật quy định

Đối tượng bị xâm phạm

Chỉ dẫn thương mại (nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp của hàng hoá) và tên miền

Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp ( quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí,..) và quyền đối với giống cây trồng

Lỗi

Lỗi cố ý do nhằm mục đích cạnh tranh

Lỗi không phải là yếu tố bắt buộc cấu thành hành vi vi phạm.

Không cần xem xét và đều bị coi là hành vi xâm phạm nếu vi phạm hành vi độc quyền của chủ sở hữu quyền SHTT mà không được chủ sở hữu cho phép.

Thiệt hại

Gây thiệt hại hoặc có khả năng gây thiệt hại.

Không phải chứng minh gây thiệt hại

Trên đây là nôi dung Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hành vi cạnh tranh không lành mạnh Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey để đươc tư vấn.

Xem thêm: Quy định về hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp

Hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan

Comments are closed.