Xử lý hóa đơn khi thay đổi địa chỉ, tên công ty

Trong trường hợp doanh nghiệp có sự thay đổi địa chỉ, tên công ty thì hóa đơn mà công ty đang sử dụng cũng cần có sự điều chỉnh cho phù hợp. Pháp luật đã có quy định cụ thể về cách thức xử lý hóa đơn khi thay đổi địa chỉ, tên công ty. Cụ thể như sau:

1. Trường hợp thay đổi địa chỉ, tên công ty nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Trong trường hợp này, cách thức xử lý được thực hiện theo quy định heo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC và được hướng dẫn bởi khoản 1 Mục IV Công văn 2010/TCT-TVQT năm 2014.

Cụ thể, đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên từ hóa đơn sau khi có sự thay đổi mà tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in, doanh nghiệp sẽ xử lý trường hợp này như sau:

  • Đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng;
  • Gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC);
  • Được sử dụng ngay hóa đơn.

2. Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Khoản 2 Mục IV Công văn 2010/TCT-TVQT năm 2014 hướng dẫn doanh nghiệp xử lý theo hai trường hợp sau:

2.1. Nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng

Trong trường hợp này, doanh nghiệp cần:

  • Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi.
  • Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn;
  • Gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC), thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến;
  • Được sử dụng ngay hóa đơn.

Lưu ý: Trong thời gian chưa thực hiện được việc nâng cấp chương trình Quản lý ấn chỉ để nhập được bảng kê hóa đơn chưa sử dụng và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến; Phòng/bộ phận Ấn chỉ Cục Thuế/Chi cục Thuế nơi chuyển đến căn cứ vào thông tin trên các bảng kê nêu trên và thông báo phát hành hóa đơn đã nộp ở cơ quan thuế nơi chuyển đi để nhập thông báo phát hành những số hóa đơn đăng ký tiếp tục sử dụng vào chương trình Quản lý ấn chỉ.

2.2. Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết

Trường hợp này, doanh nghiệp thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Xem thêm: Thủ tục hủy hóa đơn GTGT

 

Trên đây là bài tư vấn của Taxkey về “Xử lý hóa đơn khi thay đổi địa chỉ, tên công ty” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn pháp lý hoặc được cung cấp các dịch vụ kế toán thuế.

Comments are closed.