Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại theo quy định hiện hành

Khi mua hàng hóa, dịch vụ với số lượng lớn, thông thường người mua sẽ được hưởng một khoản chiết khấu thương mại từ người bán. Vậy cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại được pháp luật quy định như thế nào?

1. Chiết khấu thương mại là gì?

Thuật ngữ “Chiết khấu thương mại” khá là phổ biến trên thị trường. Tuy nhiên, chưa có một định nghĩa chính xác thế nào là chiết khấu thương mại.

Dựa trên thực tế, có thể hiểu chiết khấu thương mại là một khoản chiết khấu mà tổ chức kinh doanh cam kết giảm giá niêm yết cho bên mua hàng với khối lượng lớn dựa theo sự thỏa thuận của các bên.

2. Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại 

Đối với hóa đơn chiết khấu thương mại thì về bản chất vẫn phải tuân theo cách viết đối với một hóa đơn thông thường. Tổ chức kinh doanh khi lập hóa đơn thì phải tuân theo các nguyên tắc lập hóa đơn quy định tại Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC và cách thức lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn.

Xem thêm: Cách viết một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn GTGT

 

Tuy nhiên, khi viết hóa đơn chiết khấu thương mại thì bạn cần chú ý thêm các quy định tại khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC. Cụ thể như sau:

2.1. Trường hợp chiết khấu thương mại theo từng lần mua

Hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng thanh toán đã có GTGT.

2.2. Trường hợp chiết khấu thương mại dựa vào số lượng, doanh số hàng hóa

Trong trường hợp này, số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp theo. Cụ thể như sau:

  • Nếu hóa đơn cuối cùng có giá trị lớn hơn giá trị chiết khấu thì số tiền chiết khấu được tính luôn trên hóa đơn cuối cùng;
  • Nếu hóa đơn cuối cùng có giá trị nhỏ hơn giá trị chiết khấu thì số tiền chiết khấu được viết cho kỳ tiếp theo hoặc ghi giá trị chiết khấu còn lại sau khi đã trừ cho hóa đơn cuối cùng.

2.3. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán

Trong trường hợp này, bên bán được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, số thuế cần điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

 

Trên đây là bài tư vấn của Taxkey về “Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn pháp lý hoặc được cung cấp các dịch vụ kế toán thuế.

Trân trọng./.