17 sai sót về hóa đơn nhưng không bị phạt tiền

Trong quá trình tạo lập hóa đơn thì việc xảy ra sai sót cũng rất hay gặp. Tùy theo mức độ vi phạm mà tổ chức, cá nhân bị xử phạt theo các mức khác nhau. Dưới đây là 17 sai sót về hóa đơn nhưng không bị phạt tiền.

1. Không bị xử phạt

Trong một số trường hợp, khi xảy ra sai sót về hóa đơn sẽ không bị xử phạt. Cụ thể được quy định tại Thông tư 10/2014/TT-BTC, bao gồm:

 • Mất, cháy, hỏng hóa đơn đã mua nhưng chưa lập được khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn (điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư 10/2014/TT-BTC).
 • Mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành được khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn (điểm a khoản 3 Điều 7 Thông tư 10/2014/TT-BTC).
 • Tổ chức, cá nhân đã lập hóa đơn và không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định nhưng tự phát hiện ra và lập hóa đơn mới điều chỉnh, bổ sung các nội dung bắt buộc (điểm a khoản 1 Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC).

Xem thêm: Mức phạt khi lập hóa đơn các liên khác nhau, không thống nhất

2. Phạt cảnh cáo

Khi thuộc một trong các trường hợp sau đây thì tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị phạt cảnh cáo:

2.1. Sai sót về nội dung hóa đơn

Tổ chức, cá nhân bị phạt cảnh cáo khi làm xảy ra sai sót liên quan đến nội dung thể hiện trên hóa đơn trong các trường hợp sau:

 • Nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn đã được khắc phục và vẫn đảm bảo phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp (Tiết b.1 Khoản 1 Điều 6 Thông  tư 10/2014/TT-BTC);
 • Bên đặt in và bên nhận đặt in hoá đơn đã ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung còn thiếu, tổ chức nhận in hoá đơn tự in hoá đơn đặt in ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra (Khoản 1 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC)
 • Không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, nếu các nội dung này không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ (Điểm a Khoản 1 Điều 11 Thông  tư 10/2014/TT-BTC).

Xem thêm: Một số lưu ý cần thiết khi viết hóa đơn

2.2. Sai sót khi tạo lập hóa đơn

Khi xảy ra sai sót trong quá trình tạo lập hóa đơn thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt cảnh cáo:

 • Trường hợp xác định hóa đơn tự in in ra là hóa đơn giả do lỗi khách quan của phần mềm tự in thì đơn vị cung cấp phần mềm tự in hóa đơn bị xử phạt cảnh cáo (Khoản 3 Điều 6 Thông  tư 10/2014/TT-BTC)
 • Lập hóa đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ (Tiết a.1 Điểm a Khoản 3 Điều 11 Thông  tư 10/2014/TT-BTC)
 • Lập hóa đơn thực hiện liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyển (quyển có số thứ tự lớn hơn dùng trước), tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy (không dùng) quyển có số thứ tự bé hơn (Tiết b.1 Điểm b Khoản 3 Điều 11 Thông  tư 10/2014/TT-BTC)
 • Nếu việc lập sai loại hóa đơn theo quy định và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế, bên bán và bên mua phát hiện việc lập sai loại hóa đơn và lập lại loại hóa đơn đúng theo quy định trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra và không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế (Tiết e.1 Điểm e Khoản 3 Điều 11 Thông  tư 10/2014/TT-BTC)
 • Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế nhưng tổ chức, cá nhân đã kê khai, nộp thuế vào kỳ khai thuế đúng với ngày ghi trên hóa đơn (Tiết c.1 Điểm c Khoản 3 Điều 11 Thông  tư 10/2014/TT-BTC)

2.3. Mất, cháy, hỏng hóa đơn

Trong các trường hợp làm mất, cháy, hỏng hóa đơn dưới đây thì tổ chức, cá nhân sẽ bị phạt cảnh cáo:

 • Mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn và có tình tiết giảm nhẹ (Điểm b Khoản 3 Điều 7 Thông  tư 10/2014/TT-BTC)
 • Mất, cháy, hỏng hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn và có tình tiết giảm nhẹ (Điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông  tư 10/2014/TT-BTC)
 • Mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có từ hai tình tiết giảm nhẹ (Khoản 4, Khoản 6 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC).

Xem thêm: Xử phạt hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn

2.4. Chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn

Nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây sẽ bị phạt cảnh cáo khi xảy ra vi phạm:

 • Chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn sau 5 ngày kể từ ngày hết thời hạn báo cáo (Điểm a Khoản 1 Điều 8 Thông  tư 10/2014/TT-BTC)
 • Chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn báo cáo và có tình tiết giảm nhẹ (Điểm b Khoản 1 Điều 8 Thông  tư 10/2014/TT-BTC)
 • Nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hoá đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định (Khoản 7 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC).

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “17 sai sót về hóa đơn nhưng không bị phạt tiền” gửi đến bạn đọc. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.