Có phải đóng thuế TNCN nếu lương từ 9 triệu trở lên trong tháng không?

Người nhiều cho rằng nếu lương từ 9 triệu/tháng trở lên thì phải đóng thuế TNCN. Quan điểm này là đúng hay sai? Theo quy định của pháp luật thì có phải đóng thuế TNCN nếu lương từ 9 triệu trở lên trong tháng không?

1. Căn cứ tính thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC, số tiền thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công phải đóng được tính theo công thức sau:

Số thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất

Trong đó: Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ

  • Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế, trừ những khoản thu nhập miễn thuế.
  • Các khoản giảm trừ bao gồm: giảm trừ gia cảnh; giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện và giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Theo đó, có thể thấy, không phải số thuế TNCN phải nộp được tính dựa trên tổng thu nhập hàng tháng họ kiếm được mà còn phải trừ đi các khoản thu nhập miễn thuế, các khoản giảm trừ, được thu nhập tính thuế mới nhân với thuế suất áp dụng.

Xem thêm: Cách tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công đối với cá nhân cư trú

2. Khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

  • Đối với người lao động ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên: khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần theo hướng dẫn tại Phụ lục 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 111/2013/TT-BTC.
  • Đối với người lao động không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên: Khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả thu nhập.

Theo như các quy định trên thì việc người lao động có phải nộp loại thuế TNCN hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố không chỉ là mức lương hàng tháng họ được nhận. 

Tóm lại, khi một người có mức lương hàng tháng từ 9 triệu đồng trở lên thì không thể khẳng định họ phải nộp thuế TNCN mà phải xem xét họ có thuộc trường hợp khấu trừ 10% hay có các khoản giảm trừ gì không để tính thu nhập tính thuế của họ.

Xem thêm: Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Có phải đóng thuế TNCN nếu lương từ 9 triệu trở lên trong tháng không?” gửi đến bạn đọc. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.