Hướng dẫn cách kiểm tra hóa đơn xác thực

Hóa đơn xác thực kiểm tra như thế nào? Làm sao có thể biết được hóa đơn xác thực đó có đang được sử dụng hay không? Taxkey sẽ hướng dẫn quý khách hàng cách kiểm tra hóa đơn xác thực. 

1. Hóa đơn xác thực

Hóa đơn xác thực còn có tên gọi khác là hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Đây là một loại hóa đơn điện tử được cấp mã xác thực và số xác thực thông qua hệ thống xác thực của cơ quan thuế. 

Hóa đơn xác thực đưa vào sử dụng sẽ giúp giảm thiểu các thủ tục hành chính rườm rà; tạo điều kiện thuận lợi cho việc hạch toán kế toán cũng như quá trình đối chiếu dữ liệu; rút ngắn thời gian thanh toán cũng như tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Một hóa đơn xác thực sẽ bao gồm các thông tin:

  • Số hóa đơn xác thực (gồm 15 ký tự số)
  • Mã xác thực (gồm 64 ký tự chữ)
  • Mã vạch 2 chiều in trên hóa đơn

>>>Xem thêm: Tìm hiểu về hóa đơn xác thực   

2. Hướng dẫn kiểm tra hóa đơn xác thực

Quý khách hàng sẽ tra cứu hóa đơn xác thực như sau:

Bước 1: Truy cập vào trang thông tin điện tử của Tổng cục thuế 

Truy cập mục “Hóa đơn có mã xác thực” chọn “Xác minh hóa đơn”.

Hướng dẫn cách kiểm tra hóa đơn xác thực

Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin yêu cầu. 

Hướng dẫn cách kiểm tra hóa đơn xác thực 2

Sau đó, nhấn “Tra cứu”.

Bước 3: Xác định kết quả

♣ Trường hợp 1: Hóa đơn có giá trị pháp lý được sử dụng để kê khai nộp thuế.

Là hóa đơn có kết quả tra cứu thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Trạng thái hóa đơn: Hóa đơn gốc có giá trị có giá trị sử dụng và không thay đổi.
  • Trạng thái hóa đơn: Là Hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn xác thực số xxxxxxxxx
  • Trạng thái hóa đơn: Là hóa đơn thay thế cho hóa đơn xác thực số xxxxxxxxx
  • Trạng thái hóa đơn: Là hóa đơn bị điều chỉnh bởi hóa đơn xác thực số xxxxxxxxx

♣ Trường hợp 2: Hóa đơn không có giá trị pháp lý do đã bị xóa bỏ, không được sử dụng để kê khai nộp thuế

Là hóa đơn có kết quả tra cứu thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Trạng thái hóa đơn: Hóa đơn đã bị thay thế bởi hóa đơn xác thực số xxxxxxxxxxxx ngày…
  • Trạng thái hóa đơn: Hóa đơn bị xóa bỏ bởi hóa đơn xác thực số xxxxxxxxxxxx ngày…/…/,..
  • Trạng thái hóa đơn : Là hóa đơn xóa bỏ cho hóa đơn xác thực số xxxxxxxxxxxx

>>>Xem thêm: Cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn giá trị gia tăng

♣ Trường hợp 3: Hóa đơn không tồn tại

Trường hợp này, màn hình sẽ hiện kết quả “Cảnh báo! Hóa đơn không tồn tại!”

Như hình ảnh dưới đây:

Hướng dẫn cách kiểm tra hóa đơn xác thực 3

>>>Xem thêm:

Hướng dẫn cách lập hóa đơn điện tử điều chỉnh

hướng dẫn cách lập hóa đơn điện tử thay thế

Trên đây là hướng dẫn của Taxkey về cách kiểm tra hóa đơn xác thực. Quý khách hàng còn có vấn đề thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. 

Comments are closed.