Địa chỉ trên hóa đơn tiền điện ghi theo địa chỉ trụ sở hay thực tế

Nhiều doanh nghiệp đăng đắn đo băn khoăn không biết nên để địa chỉ trên hóa đơn tiền điện ghi theo địa chỉ trụ sở hay thực tế. Taxkey sẽ giải đáp ngay sau đây.

1. Nguyên tắc lập hóa đơn

– Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn.

– Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.

– Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số. 

Đối với hóa đơn tiền điện, khi lập hóa đơn được thay thế liên 1 bằng bảng kê chi tiết số hóa đơn thực tế đã lập. Chi tiết mỗi số hóa đơn giao khách hàng được thể hiện trên một dòng của Bảng kê với đầy đủ các tiêu thức đã được đăng ký tại hóa đơn mẫu gửi cùng Thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 

– Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

>>>Xem thêm: Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng hóa, dịch vụ

2. Ghi địa chỉ trên hóa đơn

Căn cứ theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, sửa đổi bởi Thông tư 26/2015/TT-BTC:Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người mua phải viết đầy đủ. Trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua. 

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng. Như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”; “Thành phố” thành “TP”; “Việt Nam” thành “VN”; hoặc “Cổ phần” là “CP”; “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”; “khu công nghiệp” thành “KCN”; “sản xuất” thành “SX”; “Chi nhánh” thành “CN”;… Nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp. 

Trường hợp tổ chức bán hàng có đơn vị trực thuộc có mã số thuế trực tiếp bán hàng thì ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị trực thuộc. Trường hợp đơn vị trực thuộc không có mã số thuế thì ghi mã số thuế của trụ sở chính. 

>>>Xem thêm: Những nội dung trên hóa đơn giá trị gia tăng đã lập

3. Địa chỉ trên hóa đơn tiền điện ghi theo địa chỉ trụ sở hay thực tế

Việc ghi địa chỉ doanh nghiệp trên hóa đơn cũng là một vấn đề lưu ý. 

Căn cứ theo Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC, địa chỉ ghi trên hóa đơn phải phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp. Như vậy, ta có thể hiểu rằng, địa chỉ trên giấy phép kinh doanh như thế nào thì sẽ ghi trên hóa đơn tiền điện như thế. Nếu doanh nghiệp có thay đổi địa chỉ thì phải làm thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ của doanh nghiệp. Từ đó sẽ ghi địa chỉ cho hợp lý. 

Việc ghi hóa đơn tiền điện theo địa chỉ trên giấy phép kinh doanh thì sẽ coi đó là hóa đơn hợp pháp. Số tiền điện đó được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế. Những hóa đơn ghi địa chỉ của nơi sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng không đăng ký với cơ quan thuế thì không được tính vào chi phí hợp lý.

>>>Xem thêm: Xử lý hóa đơn khi thay đổi địa chỉ, tên công ty hiện nay  

Trên đây là nội dung mà Taxkey giải đáp cho quý khách hàng về địa chỉ trên hóa đơn tiền điện ghi theo địa chỉ trụ sở hay thực tế. Ngoài ra, Taxkey cung cấp dịch vụ báo cáo tài chính trọn góiKhách hàng có thể tham khảo thêm.

Comments are closed.