Xuất trình hóa đơn điện tử xác thực khi quản lý kiểm tra

Khi cơ quan quản lý kiểm tra xuất trình hóa đơn điện tử xác thực như thế nào? Sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực khi vận chuyển hàng hóa như thế nào? Cùng Taxkey tìm hiểu. 

1. Hóa đơn điện tử xác thực

Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử bng phương tiện điện tử. Bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua. Bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khi tạo t máy tính tin có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất và chuỗi ký tự được cơ quan thuế tạo ra dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.

Để hiểu đơn giản rằng, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là loại hóa đơn được Tổng cục thuế cấp cho một mã xác thực và số xác thực riêng biệt được mã hóa, tạo và cung cấp bởi hệ thống xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế dựa trên thông tin hóa đơn của từng doanh nghiệp. Hay còn gọi là hóa đơn điện tử xác thực.

>>>Xem thêm:

Hóa đơn điện tử là gì? 

Hóa đơn xác thực là gì?

2. Xuất trình hóa đơn điện tử xác thực khi quản lý kiểm tra

Hóa đơn điện tử xác thực khi vận chuyển trên đường hay khi cơ quan quản lý kiểm tra như thế nào? 

♣ Sử dụng các trang thiết bị để truy cập tra cứu dữ liệu hóa đơn điện tử

Căn cứ theo Điều 29 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tra cứu thông tin về hóa đơn điện tử phục vụ yêu cầu quản lý. Không yêu cầu cung cấp hóa đơn giấy. Các cơ quan có liên quan có trách nhiệm sử dụng các thiết bị để truy cập tra cứu dữ liệu hóa đơn điện tử. Hóa đơn điện tử có xác thực sẽ dễ dàng quản lý hơn so với hóa đơn giấy. Đặc biệt, với mã xác thực do cơ quan thuế cung cấp sẽ dễ dàng tra cứu hơn. Việc kiểm tra sẽ nhanh chóng, thuận lợi.

♣ Trường hợp bất khả kháng do sự cố, thiên tai gây ảnh hưởng đến việc truy cập mạng Internet dẫn đến không tra cứu được dữ liệu hóa đơn

Phải có chứng từ bản giấy chuyển từ hóa đơn điện tử. Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đang thực hiện kiểm tra căn cứ chứng từ giấy chuyển từ hóa đơn điện tử để lưu thông hàng hóa và tiếp tục thực hiện tra cứu dữ liệu hóa đơn điện tử (tại đầu mối đăng ký với Tổng cục Thuế) để phục vụ công tác kiểm tra để xử lý theo quy định.

Trường hợp  không có chứng từ giấy chuyển từ hóa đơn điện tử thì cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đang thực hiện kiểm tra truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để kiểm tra, xác nhận hóa đơn điện tử của doanh nghiệp.

3. Xử phạt khi không vận chuyển hàng hóa trên đường không có hóa đơn

Khi trên đường vận chuyển, khi cơ quan quản lý kiểm tra mà không xuất được hóa đơn, sẽ bị xử phạt. 

>>>Xem thêm: Mức phạt vận chuyển hàng hóa trên đường không có hóa đơn  

Trên đây là bài viết “Xuất trình hóa đơn điện tử xác thực khi quản lý kiểm tra”. Nếu khách hàng còn có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.