Quy định hủy hóa đơn xác thực đã phát hành

Hủy hóa đơn xác thực đã phát hành như thế nào? Doanh nghiệp không sử dụng hết hóa đơn xác thực thì phải thực hiện hủy hóa đơn còn lại đó như thế nào? Cùng Taxkey tìm hiểu.

1. Hóa đơn xác thực

Hóa đơn xác thực, hay còn gọi là hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực qua hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế. 

– Số hóa đơn xác thực: là dãy số có cấu trúc theo quy định của Tổng cục Thuế và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.

– Mã xác thực: là chuỗi ký tự được mã hóa và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.

>>>Xem thêm: Hóa đơn xác thực là gì? Tìm hiểu về hóa đơn xác thực

2. Các trường hợp hủy hóa đơn xác thực

– Hóa đơn đã lập, đã sinh số hóa đơn của doanh nghiệp nhưng chưa xác thực. Nếu doanh nghiệp phát hiện hóa đơn lập sai sẽ phải thực hiện hủy hóa đơn xác thực.

–  Hóa đơn không xác thực thành công do lỗi của doanh nghiệp

– Doanh nghiệp không tiếp tục sử dụng các số hóa đơn xác thực đã đăng ký phát hành.

>>>Xem thêm: Quy định pháp luật về hủy hóa đơn giá trị gia tăng

3. Hủy hóa đơn xác thực đã phát hành

Mỗi một trường hợp sẽ có thủ tục hủy khác nhau.

♣ Trường hợp 1: Trường hợp hóa đơn đã lập, đã sinh số hóa đơn của doanh nghiệp nhưng chưa xác thực, nếu doanh nghiệp phát hiện hóa đơn lập sai hoặc trường hợp hóa đơn không xác thực thành công do lỗi của doanh nghiệp

Các hóa đơn này sẽ phải hủy. Và doanh nghiệp không được gửi xác thực lại.

Doanh nghiệp truy cập vào phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) thực hiện hủy các hóa đơn này.

Trường hợp 2: Trường hợp doanh nghiệp không tiếp tục sử dụng các số hóa đơn xác thực đã đăng ký phát hành.

Doanh nghiệp thực hiện truy cập phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN). Để khai báo việc hủy số hóa đơn đã đăng ký nhưng chưa sử dụng. Theo mẫu số 06/ĐK-HĐXT ban hành kèm theo Quyết định 1209/QĐ-BTC.Thông tin hủy số hóa đơn của doanh nghiệp được cơ quan thuế đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

>>>Xem thêm: Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế  

Trên đây là những thông tin cơ bản về hủy hóa đơn xác thực đã phát hành. Nếu khách hàng còn có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. 

Taxkey cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói; dịch vụ báo cáo thuế; dịch vụ thành lập doanh nghiệp; dịch vụ quyết toán thuế; dịch vụ báo cáo tài chính. 

One thought on “Quy định hủy hóa đơn xác thực đã phát hành

  1. cash advance loans says:

    Payday loans is a style of short term adopting where the provider may stretch high-interest credit rating based upon your revenue. It is fundamental is typically some of your respective following payroll check. Payday cash loans bill high interest rates for quick fast credit. Luckily they are generally known as cash advance loans or maybe examine improve funding cash advance.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *