Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành bảo dưỡng ô tô

Khi bị mất hoặc bị hỏng giấy chứng nhận, cơ sở bảo hành bảo dưỡng ô tô phải thực hiện thủ tục cấp đổi. Dưới đây là quy định về việc cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành bảo dưỡng ô tô.

Hồ sơ đề nghị cấp lại

Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô muốn làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đã được cấp thì chuẩn bị 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định 116/2017/NĐ-CP.

Hồ sơ gồm có Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo mẫu số 14 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này (01 bản chính).

Trong đơn nêu rõ lý do mất, thất lạc hoặc hư hỏng của Giấy chứng nhận.


Trình tự, thủ tục cấp lại

Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô thực hiện các bước theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định 116/2017/NĐ-CP. Cụ thể:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ các giấy tờ trên.

Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác tới Cục Đăng kiểm Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi là Cơ quan kiểm tra).

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ của cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô, Cơ quan kiểm tra tiến hành xử lý hồ sơ. Trong đó:

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan kiểm tra có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cơ quan kiểm tra xem xét cấp lại Giấy chứng nhận cho doanh nghiệp.

Trường hợp không cấp lại, Cơ quan kiểm tra trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận kết quả

Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô nhận kết quả cấp lại tại Cơ quan kiểm tra.

Xem thêm: Tạm dừng và thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành bảo dưỡng ô tô

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành bảo dưỡng ô tô

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.