Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán được quy định như thế nào? Câu trả lời có trong bài viết dưới đây của chúng tôi.

Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán

Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán không cần có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán nhưng phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 65 Luật kế toán 2015, bao gồm:

– Có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

– Cá nhân, đại diện nhóm cá nhân thành lập hộ kinh doanh phải là kế toán viên hành nghề.

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 60 Luật kế toán 2015 sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán:

– Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề;

– Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

– Chủ doanh nghiệp tư nhân là kế toán viên hành nghề và đồng thời là giám đốc.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân giá rẻ

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật kế toán 2015, bao gồm:

– Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

– Có ít nhất hai thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề;

– Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kế toán viên hành nghề;

– Bảo đảm tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề trong doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức theo quy định của Chính phủ. Trong đó:

+ Thành viên là tổ chức được góp tối đa 35% vốn Điều lệ của công ty. Trường hợp có nhiều tổ chức góp vốn thì tổng tỷ lệ vốn góp của các tổ chức tối đa bằng 35% vốn Điều lệ của công ty.

+ Vốn góp của các kế toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn Điều lệ của công ty.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Đối với công ty hợp danh

Công ty hợp danh cần phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 60 Luật kế toán 2015, bao gồm:

– Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

– Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty hợp danh phải là kế toán viên hành nghề.

– Có ít nhất hai thành viên hợp danh là kế toán viên hành nghề.

Xem thêm: Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty hợp danh

Đối với chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam

Để được cấp Giấy chứng nhận, Chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 60 Luật kế toán 2015, bao gồm:

– Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài đặt trụ sở chính;

– Giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài không được đồng thời giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam;

– Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề, trong đó có giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh;

– Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài phải có văn bản gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty, doanh nghiệp

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.