Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán được quy định như thế nào? Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán cần thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ quy định tại Điều 61 Luật kế toán 2015 như sau:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương.

– Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

– Điều lệ công ty đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn.

– Văn bản cam kết chịu trách nhiệm của doanh nghiệp nước ngoài, giấy tờ chứng nhận được phép kinh doanh dịch vụ kế toán của doanh nghiệp nước ngoài đối với chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam.

Hồ sơ sau khi được chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên thì mang nộp tại Bộ Tài chính để được xem xét, giải quyết.

Bước 2: Nộp phí thẩm định

Doanh nghiệp nộp phí thẩm định với mức phí là 4.000.000 đồng/lần thẩm định.

Đây là mức thu được quy định cụ thể tại khoản 1 Đều 3 Thông tư 271/2016/TT-BTC.

Bước 3: Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ

Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp cần làm rõ vấn đề liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp giải trình. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tính từ ngày nhận tài liệu giải trình bổ sung.

Xem thêm: Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán’ gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Comments are closed.