Những trường hợp ngừng đình công theo quy định của pháp luật

Những trường hợp ngừng đình công theo quy định của pháp luật? Trình tự, thủ tục ngừng đình công được thực hiện như thế nào?

Những trường hợp ngừng đình công

Nếu xét thấy cuộc đình công có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế quốc dân, lợi ích công cộng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ra quyết định ngừng đình công ngay cả khi cuộc đình công diễn ra hợp pháp.

Theo quy định tại Nghị định 46/2013/NĐ-CP, đình công thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì bị ngừng đình công:

– Đình công diễn ra có các hành vi bạo động, gây rối làm ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của nhà đầu tư, làm mất an ninh, trật tự công cộng ảnh hưởng đến các hoạt động của cộng đồng dân cư tại nơi xảy ra đình công.

– Đình công diễn ra trên địa bàn xuất hiện thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật.

Đình công diễn ra đến ngày thứ ba tại các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, vệ sinh công cộng làm ảnh hưởng tới môi trường, điều kiện sinh hoạt và sức khỏe của nhân dân tại thành phố thuộc tỉnh.

Xem thêm: Khái niệm và đặc điểm của đình công theo Bộ luật lao động 2012

Giải quyết yêu cầu của tập thể lao động khi không được đình công


Thủ tục ngừng đình công

Khi ở trong các trường hợp cần thiết phải ngừng đình công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định ngừng đình công theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 10 Nghị định 46/2013/NĐ-CP. 

Bước 1: Thông báo tình hình đình công

Phòng Lao động – Thương Binh và Xã hội báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc ngừng đình công trong trường hợp xét thấy cuộc đình công đang diễn ra có thể gây thiệt hại nghiêm trọng đến nền kinh tế quốc dân, đến lợi ích công cộng,…thuộc một trong các trường hợp trên.

Bước 2: Đề nghị ngừng đình công

Ngay sau khi nhận được báo cáo của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định ngừng đình công, đồng thời gửi Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Đề nghị ngừng đình công gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm:

– Tên doanh nghiệp đang diễn ra đình công;

– Địa điểm đình công; thời điểm bắt đầu đình công;

– Phạm vi diễn ra đình công;

– Số lượng người lao động đang tham gia đình công;

– Yêu cầu của tập thể lao động;

– Lý do ngừng đình công;

– Kiến nghị về việc ngừng đình công;

– Các biện pháp để thực hiện quyết định ngừng đình công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bước 3: Quyết định ngừng đình công

Khi nhận được đề nghị ngừng đình công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải có ý kiến để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định.

Căn cứ đề nghị ngừng đình công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, ý kiến của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định ngừng đình công.

Lưu ý: Trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được báo cáo của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải ra quyết định ngừng đình công.

Bước 4: Thông báo quyết định ngừng đình công

Quyết định về việc ngừng đình công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải được thông báo ngay cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động nơi đình công đang diễn ra biết và thực hiện.

Bước 5: Thực hiện ngừng đình công

Trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi nhận được quyết định ngừng đình công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phải thực hiện ngừng đình công.

Trong thời hạn 48 giờ, kể từ khi nhận được quyết định ngừng đình công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kết quả thực hiện ngừng đình công.

Xem thêm: Thủ tục hoãn đình công theo quy định của pháp luật

Trình tự tiến hành đình công theo quy định của pháp luật

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc về thủ tục ngừng đình công. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được được giải đáp.

Comments are closed.