Doanh nghiệp bị cưỡng chế hóa đơn thì sử dụng hóa đơn nào?

Một trong những biện pháp cưỡng chế của cơ quan thuế là không cho đơn vị sử dụng hóa đơn. Doanh nghiệp bị cưỡng chế hóa đơn thì sử dụng hóa đơn nào? Taxkey sẽ giải đáp thắc mắc ngay sau đây. 

1. Cưỡng chế hóa đơn của cơ quan thuế

Cưỡng chế hóa đơn hay còn gọi là hóa đơn không còn giá trị sử dụng là một biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế (biện pháp cưỡng chế).

♣ Các trường hợp bị cưỡng chế:

Được quy định tại Điều 2 Thông tư 215/2013/TT-BTC:

– Nợ tiền thuế; tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế; hết thời hạn gia hạn nộp thuế.

– Nợ tiền thuế; tiền phạt; tiền chậm nộp tiền thuế có hành vi bỏ trốn; tẩu tán tài sản.

– Không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Quyết định cưỡng chế phải gửi cho đối tượng bị cưỡng chế trước khi tiến hành cưỡng chế. Trường hợp người nộp thuế đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử thì quyết định cưỡng chế được gửi theo phương thức điện tử. Trường hợp người nộp thuế chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử thì quyết định cưỡng chế được giao trực tiếp. Hoặc gửi bằng thư bảo đảm qua đường bưu điện. 

2. Doanh nghiệp bị cưỡng chế hóa đơn thì sử dụng hóa đơn nào? 

Khi bị cưỡng chế sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp sẽ rất khó khăn trong việc bán hàng hóa, dịch vụ. Theo đó, sẽ khó khăn trong việc kê khai thuế, nộp thuế. Doanh nghiệp không thể sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in của doanh nghiệp. Vì vậy doanh nghiệp bị cưỡng chế hóa đơn có thể sử dụng hóa đơn lẻ của cơ quan thuế. Doanh nghiệp sẽ phải mua hóa đơn của cơ quan thuế. 

♣ Điều kiện để sử dụng từng hóa đơn lẻ của cơ quan thuế:

  • Có văn bản đề nghị được dùng hóa đơn cho từng lô hàng, hạng mục công trình…
  • Cam kết nộp ngay số thuế phát sinh và tiền nợ thuế ít nhất bằng 15% doanh thu của hóa đơn sử dụng

Nếu vi phạm cam kết, thì cơ quan thuế dừng ngay việc sử dụng hóa đơn lẻ của người nộp thuế.

3. Hồ sơ thực hiện mua hóa đơn

Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị mua hóa đơn. Theo mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.

+ Bản sao có chứng thực CMTND; hoặc thẻ căn cước công dân; hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người mua; hoặc người đại diện theo  pháp luật; người được ủy quyền. (Lưu ý: Khi đi nộp phải mang bản gốc theo để đối chiếu). 

+ Văn bản ủy quyền (nếu có).

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn từ ngày đầu quý đến ngày dừng sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan Thuế.

Bảng kê quyết toán hóa đơn. Theo mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

+ Thông báo kết quả hủy hóa đơn.

4. Quy trình thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Cục thuế quản lý trực tiếp.

Bước 2: Phòng/Bộ phận ấn chỉ Cục Thuế/Chi cục Thuế thực hiện:

+ Nhận hồ sơ mua ấn chỉ của tổ chức.

+ Kiểm tra lại các thông tin trong hồ sơ. Nếu phát hiện sai sót phải thông báo ngay cho tổ chức để bổ sung.

+ Kiểm tra hồ sơ mua hóa đơn và thông tin để xác định là đối tượng mua hóa đơn của cơ quan Thuế. Như thông tin về phương pháp tính thuế của tổ chức….Do phòng/bộ phận Kê khai và kế toán thuế, Kiểm tra…chuyển sang.

Nhập/nhận báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và Bảng kê quyết toán hóa đơn của tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp vào chương trình Quản lý ấn chỉ. Chương trình hỗ trợ lập, in Thông báo hóa đơn tự in, đặt in không còn giá trị sử dụng đối với những hóa đơn tự in, đặt in đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng của doanh nghiệp khi chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan Thuế.

+ Trình lãnh đạo Cục Thuế/Chi cục Thuế ký, ban hành.

+ Nhập Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng vào chương trình Quản lý ấn chỉ; gửi lên trang thông tin điện tử của ngành thuế và trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

+ Căn cứ vào phương pháp kê khai và nộp thuế; hoặc văn bản để bán loại hóa đơn cho phù hợp.

+ Bán hóa đơn theo tháng. Số lượng bán không quán 50 số/lần.

♠ Lưu ý: 

– Chậm nhất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định xử phạt hành chính của cơ quan thuế có hiệu lực:

Doanh nghiệp lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn từ ngày đầu quý đến ngày dừng sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan Thuế. (Theo mẫu BC26/AC). Và đồng thời lập Bảng kê quyết toán hóa đơn. Theo mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Doanh nghiệp thực hiện hủy các hóa đơn tự in, đặt in hết giá trị sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp theo hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Chương trình hỗ trợ kết xuất được danh sách doanh nghiệp không nộp Bảng kê quyết toán hóa đơn theo đúng quy định.

Doanh nghiệp đã thực hiện hủy hóa đơn và gửi Thông báo kết quả hủy hóa đơn đến cơ quan thuế theo quy định thì phòng ấn chỉ thực hiện nhận và nhập Thông báo kết quả hủy hóa đơn vào chương trình Quản lý ấn chỉ và truyền lên trang Thông tin điện tử của ngành Thuế và trang Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Cơ quan Thuế không phải ban hành Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

>>>Xem thêm: Quy định pháp luật về hủy hóa đơn giá trị gia tăng

– Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành:

Doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện quyết toán hóa đơn và Bảng kê quyết toán hóa đơn thì phòng Ấn chỉ chuyển danh sách doanh nghiệp cho phòng Kiểm tra kiểm tra thực tế. Và Phòng Kiểm tra ban hành Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Sau khi ban hành Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, thực hiện chuyển Thông báo cho phòng Ấn chỉ để nhập vào chương trình Quản lý ấn chỉ; gửi lên trang thông tin điện tử của ngành thuế và trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

>>>Xem thêm: Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh

5. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong thời gian mua hóa đơn của cơ quan Thuế

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Đối với tháng báo cáo đầu tiên, doanh nghiệp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kể từ ngày tiếp theo ngày quyết toán hóa đơn tự in, đặt in đến cuối tháng; trong đó:

+ Báo cáo số tồn hóa đơn tự in, đặt in (nếu có), số huỷ hóa đơn tự in, đặt in (nếu có)

+ Báo cáo số hóa đơn mua của cơ quan Thuế (số mua, sử dụng…) 

>>>Xem thêm: Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

Trên đây là những thông tin cơ bản về doanh nghiệp bị cưỡng chế hóa đơn. Nếu khách hàng có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

Taxkey – Đơn vị chuyên tư vấn, cung cấp dịch vụ kế toán chuyên nghiệp 

Comments are closed.