Xuất hóa đơn không theo thứ tự có bị phạt không?

Nguyên tắc lập hóa đơn là phải lập theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn. Nếu lập không đúng sẽ bị phạt như thế nào? Xuất hóa đơn không theo thứ tự có bị phạt không? Nếu có thì bị phạt như thế nào? Đây là những thắc mắc mà Taxkey nhận được từ quý khách hàng. Taxkey xin giải đáp như sau:

1. Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng

Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng

– Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn.

– Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ. Bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại; quảng cáo; hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho; biếu; tặng, trao đổi; trả thay lương cho người lao động. Trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.

– Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số. 

– Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

>>>Xem thêm: Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng hóa, dịch vụ  

2. Mức xử phạt khi xuất hóa đơn không theo thứ tự

Hóa đơn phải được lập liên tục từ số nhỏ đến số lớn. Nếu không thực hiện đúng sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật. Cụ thể tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC.

– Phạt cảnh cáo:

Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn thực hiện liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyển, tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy quyển có số thứ tự bé hơn. Tức là cơ sở kinh doanh sử dụng quyển có số lớn dùng trước, nhưng phát hiện và hủy quyển hóa đơn có thức tự bé hơn. Lúc này cơ sở kinh doanh sẽ chỉ bị phạt cảnh cáo.

Nếu cơ sở kinh doanh không phát hiện và hủy quyển hóa đơn bé hơn; hoặc phát hiện nhưng không hủy quyển hóa đơn bé hơn thì có thể bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

– Phạt tiền:

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.

>>>Xem thêm: Tổng hợp mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng

3. Xử lý việc xuất hóa đơn không theo thứ tự

Việc xuất hóa đơn không theo thứ tự có thể bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng – 8.000.000 đồng. Theo đó, để không bị phạt, cơ sở kinh doanh phải phát hiện và xử lý kịp thời.

♣ Đối với trường hợp hóa đơn cách quyển:

Ngay khi phát hiện lập hóa đơn nhảy quyển, cơ sở kinh doanh sẽ phải thực hiện thủ tục hủy hóa đơn.

>>>Xem thêm: Quy định pháp luật về hủy hóa đơn giá trị gia tăng

♣ Đối với trường hợp hóa đơn không lập theo số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo quy định

– Trường hợp hóa đơn đã lập nhưng chưa xé ra khỏi cuống:

Chỉ cần gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai. Sau đó lập hóa đơn mới.

– Trường hợp hóa đơn đã lập viết sai và đã xé ra khỏi cuống\:

Gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai. Sau đó lập hóa đơn mới.

– Trường hợp hóa đơn đã lập viết sai, đã giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai thuế:

Lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Sau đó tiến hành thu hồi các hóa đơn lập sai. Gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

– Trường hợp hóa đơn đã lập viết sai, đã giao cho khách hàng, đã kê khai thuế:

Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn đã lập sai. Sau đó người bán lập hóa đơn điều chỉnh. Thực hiện điều chỉnh hóa đơn, kê khai  hóa đơn.

– Trường hợp hóa đơn đã lập sai ngày tháng:

Thu hồi hóa đơn sai sót. Sau đó xuất lại các hóa đơn đã thu hồi, viết ngày tháng theo đúng thứ từ.

>>>Xem thêm: Cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn giá trị gia tăng  

Trên đây là những thông tin cơ bản về xuất hóa đơn không theo thứ tự. Nếu còn có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

Taxkey – Đơn vị cung cấp dịch vụ báo cáo thuế uy tín  

Comments are closed.