Hóa đơn ghi thiếu chữ phường, tỉnh, Việt Nam có được chấp nhận không?

Trong quá trình lập hóa đơn, người bán có thể ghi thiếu chữ phường, tỉnh hay Việt Nam. Hóa đơn ghi thiếu chữ phường, tỉnh Việt Nam có được chấp nhận không? Taxkey sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc về vấn đề này. 

1. Viết tắt trong hóa đơn 

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán. 

Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ. Trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán. 

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng. Như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”… Việc viết tắt phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp. Và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp. 

>>>Xem thêm: Những nội dung trên hóa đơn giá trị gia tăng đã lập

2. Hóa đơn ghi thiếu chữ phường, tỉnh, Việt Nam

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua. Các hóa đơn này vẫn được chấp nhận để kê khai thuế. Các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cụ thể như sau:

2.1. Hóa đơn ghi thiếu chữ phường

Theo Công văn 2759/TCT-CS của Tổng cục thuế:

“Trường hợp địa chỉ của Công ty TNHH Change Interaction theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: 36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thì khi người bán lập hóa đơn cho Công ty có thể ghi với địa chỉ rút gọn là 36 Bùi Thị Xuân, P.Bến Thành, Q1, TP HCM.

Trường hợp người bán lập hóa đơn ghi đúng mã số thuế Công ty và mã s thuế của người bán nhưng tại mục địa ch Công ty trên hóa đơn ghi thiếu thông tin “Phường Bến Thành” hoặc ghi thiếu thông tin “thành phố Hồ Chí Minh” nhưng vẫn xác định được đúng địa chỉ của Công ty và các nội dung khác trên hóa đơn đu đúng thì các hóa đơn này vn được chấp nhận đ kê khai thuế. Công ty và bên bán phải lập biên bản điều chỉnh về sai sót về địa chỉ người mua và không lập hóa đơn điều chỉnh.”

Như vậy, trường hợp hóa đơn viết thiếu chữ “phường” nhưng vẫn xác định được đúng địa chỉ của Công ty và các nội dung khác trên hóa đơn đu đúng. Thì các hóa đơn này vn được chấp nhận đ kê khai thuế. Công ty và bên bán phải lập biên bản điều chỉnh về sai sót về địa chỉ người mua và không lập hóa đơn điều chỉnh.

2.2. Hóa đơn ghi sai tỉnh, ghi thiếu chữ “tỉnh”

Theo công văn số 2186/TCT-CS:

“Trường hợp địa chỉ của Công ty cổ phần xây lắp Cao Bằng nếu theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: V139, phố Vườn Cam, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng thì khi người bán lập hóa đơn cho Công ty (hoặc Công ty lập hóa đơn cho khách hàng) có thể ghi với địa chỉ rút gọn là V139, Vườn Cam, P. Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Trường hợp người bán lập hóa đơn ghi đúng mã số thuế người mua và mã số thuế của người bán nhưng tại mục địa chỉ trên hóa đơn chỉ ghi “V139, phố Vườn Cam, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng”không ghi địa chỉ “tỉnh Cao Bằng” nhưng vẫn xác định được đúng địa chỉ của người mua và địa chỉ của người bán và các nội dung khác trên hóa đơn đều đúng thì các hóa đơn này vẫn được chấp nhận để kê khai thuế.”

2.3. Hóa đơn ghi thiếu chữ “Việt Nam” 

Theo công văn 74297/CT-TTHT, 

“Trường hợp Công ty của Độc giả nhận được các hóa đơn của người bán hàng, tiêu thức “địa chỉ” của người mua viết thiếu cụm từ “Việt Nam” vẫn đảm bảo xác định đúng người mua, người bán thì vẫn được xác định là hóa đơn hợp lệ khi khấu trừ thuế GTGT.”

>>>Xem thêm: Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng hóa, dịch vụ

Nếu khách hàng có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi. Taxkey cung cấp dịch vụ kế toán thuế uy tín giá rẻ.  

Comments are closed.