Cách xuất hóa đơn bán hàng kèm chi phí vận chuyển

Khi bán hàng, người bán có thể vận chuyển hàng hóa, sản phẩm đến với người mua. Vấn đề chi trả phí vận chuyển sẽ do các bên tự thỏa thuận. Khi bán hàng, người bán sẽ xuất hóa đơn bán hàng. Cách xuất hóa đơn bán hàng kèm chi phí vận chuyển như thế nào? Người bán sẽ xuất hóa đơn như thế nào? Cùng Taxkey tìm hiểu.

1. Thời điểm xuất hóa đơn bán hàng

Căn cứ theo Thông tư 39/2014/TT-BTC:

Đối với bán hàng hóa: Là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua. Không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Đối với cung ứng dịch vụ: Là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ. Không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền. 

Đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình: Thực hiện chậm nhất không quá bảy (7) ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình.

Đối với xây dựng, lắp đặt: Là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành. Không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

>>>Xem thêm: Thời điểm xuất hóa đơn khi bán hàng, dịch vụ  

2. Cách xuất hóa đơn bán hàng kèm chi phí vận chuyển

Việc xuất hóa đơn bán hàng kèm chi phí vận chuyển sẽ được thực hiện như thế nào? 

♣ Nếu công ty có đăng ký dịch vụ vận chuyển:

Lúc này, công ty có thể xuất cùng một hóa đơn. Ngày giao hàng và ngày vận chuyển cùng hoàn thành xong một ngày. Tách thành 2 dòng. Dòng 1 viết về loại hàng hóa. Dòng 2 viết về chi phí vận chuyển. 

♣ Nếu công ty thuê công ty khác vận chuyển:

Lúc này, công ty sẽ chỉ được viết hóa đơn tiền hàng và tiền thuế giá trị gia tăng. Còn chi phí vận chuyển công ty bán hàng sẽ yêu cầu công ty vận chuyển xuất hóa đơn gửi lại cho công ty. 

Do đó, để làm ăn có lãi, công ty bán hàng sẽ phải tính các chi phí sao cho hợp lý. công ty bán hàng có thể sẽ gộp giá bán hàng hóa và chi phí vận chuyển sao cho tổng của chúng bằng với số tiền trên hợp đồng để có thể xuất hóa đơn. Ta có thể hiểu: Số tiền trên hợp đồng  = Số tiền hàng + Chi phí vận chuyển.

Công ty bán hàng sẽ phải tính toán hợp lý. Đồng thời cũng sẽ phải thỏa thuận với khách hàng về vấn đề này để có thể thực hiện xuất hóa đơn theo đúng quy định pháp luật. 

>>>Xem thêm: Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng khi khách hàng không lấy hóa đơn

Trên đây là bài viết về cách xuất hóa đơn bán hàng kèm chi phí vận chuyển. Nếu khách hàng còn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp. 

>>>Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói uy tín nhất   

Comments are closed.