Mức phạt khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế

Mức phạt khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế được pháp luật quy định như thế nào? Sẽ bị xử lý ra sao? Các kế toán viên cần lưu ý. 

1. Mức phạt khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế

Căn cứ theo Điều 8 Thông tư 166/2013/TT-BTC, mức phạt khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế như sau:

 

Hành vi vi phạm Mức phạt
Lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên bảng kê hóa đơn, hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra hoặc trên các tài liệu khác liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Phạt tiền 700.000 đồng

Nếu có tình tiết giảm nhẹ: mức phạt tối thiểu là 400.000 đồng

Nếu có tình tiết tăng nặng: mức phạt tối đa là 1.000.000 đồng

Lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên hóa đơn, chứng từ khác liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Phạt tiền 1.050.000 đồng.

Nếu có tình tiết giảm nhẹ: mức phạt tối thiểu là 600.000 đồng

Nếu có tình tiết tăng nặng: mức phạt tối đa là 1.500.000 đồng

Lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên tờ khai thuế, tờ khai quyết toán thuế.

Phạt tiền 1.400.000 đồng.

Nếu có tình tiết giảm nhẹ: mức phạt tối thiểu là 800.000 đồng

Nếu có tình tiết tăng nặng: mức phạt tối đa là 2.000.000 đồng

– Khai sai số thuế nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc chưa được hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế.

–  Khai thuế, nhưng không làm giảm số thuế phải nộp hoặc chưa được hoàn, không làm tăng số thuế miễn, giảm và không thuộc trường hợp bị xử phạt đối với hành vi trốn thuế.

– Có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp theo hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Phạt tiền 2.100.000 đồng

Nếu có tình tiết giảm nhẹ: mức phạt tối thiểu là 1.200.000 đồng.

Nếu có tình tiết tăng nặng: mức phạt tối đa là 3.000.000 đồng

>>>Xem thêm: Mức phạt chậm nộp các loại tờ khai

2. Mức phạt chậm nộp thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế

Mức phạt được quy định tại Điều 7 Thông tư 166/2013/TT-BTC được quy định như sau:

 

Thời gian chậm nộp  Mức phạt vi phạm
Từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ. Phạt cảnh cáo
Từ 01 ngày đến 30 ngày. Trừ trường hợp nêu trên

Phạt tiền 700.000 đồng.

Nếu có tình tiết giảm nhẹ: mức phạt tối thiểu là 400.000 đồng

Nếu có tình tiết tăng nặng: mức tiền phạt tối đa là 1.000.000 đồng

– Nộp chậm trên 30 ngày.

– Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.

Phạt tiền 1.400.000 đồng.

Nếu có tình tiết giảm nhẹ: mức phạt tối thiểu là 800.000 đồng

Nếu có tình tiết tăng nặng: mức phạt tối đa là 2.000.000 đồng

>>>Xem thêm: 

Mức phạt chậm nộp tiền thuế   

Mức phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Trên đây là nội dung cơ bản về mức phạt khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế. Nếu còn có thắc mắc, đừng ngần ngại, gọi  ngay cho chúng tôi để được giải đáp.

Taxkey – Công ty dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp nhất  

Comments are closed.