Người lao động tự ý bỏ việc thì chế độ bảo hiểm có bị ảnh hưởng không?

Người lao động trong nhiều trường hợp phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi đáp ứng các điều kiện cụ thể thì người lao động được hưởng chế độ tương ứng. Nhưng nếu người lao động tự ý bỏ việc thì các chế độ bảo hiểm có bị ảnh hưởng không?

Chế độ bảo hiểm y tế

Người lao động được hưởng các chế độ của bảo hiểm y tế trong suốt quá trình họ tham gia bảo hiểm xã hội trên cơ sở trích một phần tiền lương của mình đóng vảo Quỹ bảo hiểm y tế. Và khi người lao động nghỉ việc, người sử dụng lao động có tách nhiệm báo giảm lao động với cơ quan bảo hiểm qua hệ thống giao dịch điện tử ngay trong tháng (tính đến ngày cuối cùng của tháng đó). Việc báo giảm này sẽ làm ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế.

Công văn 1734/BHXH-QLT ngày 16 tháng 8 năm 2017 hướng dẫn cụ thể như sau:

Nếu báo giảm sau ngày cuối cùng của tháng giảm thì phải phải đóng hết giá trị thẻ bảo hiểm y tế của tháng kế tiếp và thẻ có giá trị sử dụng hết tháng đó. Cơ quan bảo hiểm xã hội không thu hồi thẻ các trường hợp báo giảm.

Theo hướng dẫn trên thì người lao động chỉ được hưởng các chế độ bảo hiểm y tế lâu nhất là hết tháng kế tiếp của tháng báo giảm khi người sử dụng lao động báo giảm sau ngày cuối cùng của tháng báo giảm.

Trợ cấp thất nghiệp

Trợ cấp thất nghiệp là một trong những chế độ hỗ trợ người lao động trong quá trình họ bị mất việc làm trên có sở đóng góp vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong quá trình họ tham gia bảo hiểm xã hội.

Người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 49 Luật việc làm 2013. Một trong những điều kiện tiên quyết để người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp đó là phải chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Tuy nhiên, pháp luật loại trừ trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.

Theo quy định trên thì người lao động sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi tự ý bỏ việc.

Xem thêm: Mức đóng và thời điểm tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Tạm dừng và chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trợ cấp thôi việc

Khi chấm dứt hợp đồng lao động lao động, người sử dụng lao động phải trả cho người lao động một khoản trợ cấp thôi việc. Tuy nhiên, người sử dụng lao động chỉ phải chi trả cho người lao động khoản tiền này khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 48 Bộ luật lao động 2012:

– Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ.

– Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

– Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

– Người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án.

– Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.

– Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.

– Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật.

– Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật; người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã.

Như vậy, khi người lao động tự ý bỏ việc không thuộc các trường hợp trên nên mặc dù đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên cho một người sử dụng lao động thì cũng không được hưởng trợ cấp thôi việc.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Người lao động tự ý bỏ việc thì các chế độ bảo hiểm có bị ảnh hưởng không?” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Comments are closed.