Nguyên tắc làm tròn số khi viết hóa đơn giá trị gia tăng

Trong khi viết hóa đơn có thể được làm tròn số. Nguyên tắc làm tròn số khi viết hóa đơn giá trị gia tăng như thế nào? Nguyên tắc làm tròn số khi viết hóa đơn trong kế toán là như thế nào? Cùng Taxkey tìm hiểu về vấn đề này.

1. Hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của luật kế toán. 

Là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Và được áp dụng trong các trường hợp sau: 

– Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa.

– Hoạt động vận tải quốc tế.

– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

>>>Xem thêm: Các loại hóa đơn sử dụng trong doanh nghiệp hiện nay

2. Nguyên tắc làm tròn số khi viết hóa đơn giá trị gia tăng

Căn cứ theo khoản 6 Điều 4 Nghị định 174/2016/NĐ-CP, khi sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn, đơn vị kế toán được làm tròn số bằng cách: Chữ số sau chữ số đơn vị tiền tệ rút gọn nếu bằng 5 trở lên thì được tăng thêm 1 đơn vị; nếu nhỏ hơn 5 thì không tính.

Như vậy ta có thể hiểu rằng: 

Số lẻ sau hàng đơn vị có giá trị >= 5 thì cộng thêm 1 đơn vị (làm tròn lên)

Số lẻ sau hàng đơn vị có giá trị <5 thì không tính (bỏ)

Ví dụ:

Giả sử bạn có hóa đơn có giá trị: 25.561,78 đồng. Khi làm tròn thành 25.562 đồng.

Nếu bạn có giá trị là 9.692 đồng. Thì không được làm tròn thành 9.7 đồng. Mà phải giữ nguyên giá trị 9.692 đồng.

>>>Xem thêm: Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng hóa, dịch vụ

3. Các nguyên tắc khác

Khi lập báo cáo tài chính tổng hợp, báo cáo tổng quyết toán ngân sách năm từ báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị cấp dưới, nếu có ít nhất 1 chỉ tiêu trên báo cáo có từ 9 chữ số trở lên thì được sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn là nghìn đồng (1.000 đồng); có từ 12 chữ số trở lên thì được sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn là triệu đồng (1.000.000 đồng); có từ 15 chữ số trở lên thì được sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn là tỷ đồng (1.000.000.000 đồng).

Đơn vị kế toán khi công khai báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách được sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn. 

Trên đây là nguyên tắc làm tròn số khi viết hóa đơn giá trị gia tăng. Nếu khách hàng có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi. 

>>>Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế uy tín