Phân biệt xóa bỏ và hủy bỏ hóa đơn trên báo cáo sử dụng hóa đơn

Trên báo cáo sử dụng hóa đơn thì không phải ai cũng có thể phân biệt xóa bỏ và hủy bỏ hóa đơn. Làm sao có thể phân biệt được xóa bỏ và hủy bỏ hóa đơn? Cùng Taxkey tìm hiểu.

1. Phân biệt xóa bỏ và hủy bỏ hóa đơn trên báo cáo sử dụng hóa đơn

1.1. Xóa bỏ hóa đơn

Căn cứ theo Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC, ta có: 

Xóa bỏ ở chỉ tiêu [15]: là hóa đơn viết sai, sau đó gạch chéo 3 liên và vẫn lưu tại cuống hoặc đã xé khỏi cuống.

  • Chưa xé khỏi cuống: Không xé ra lưu tại cuống gạch chéo các liên. Đồng thời xuất hóa đơn khác thay thế. Khi khai báo sử dụng hóa đơn, ghi số hóa đơn sai vào mục chỉ tiêu Xóa Bỏ [15]
  • Đã xé khỏi cuống giao khách hàng hay chưa giao khách hàng: Lập biên bản thu hồi gạch chéo các liên. Đồng thời xuất hóa đơn khác thay thế. Khi khai báo sử dụng hóa đơn, ghi số hóa đơn sai vào mục chỉ tiêu Xóa Bỏ [15]

Như vậy, tất cả các hóa đơn viết sai dù đã xé hay chưa xé khỏi cuống, dù đã giao hay chưa giao cho khách mà phải gạch chéo, thu hồi hóa đơn thì các bạn cho vào cột “XÓA BỎ”

>>>Xem thêm: 

Cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn giá trị gia tăng

Những nội dung trên hóa đơn giá trị gia tăng đã lập

♣ Chú ý:

Xóa bỏ trên 2 hóa đơn, chỉ cần viết các số hóa đơn xóa bỏ trong số 15 và ngăn cách với dấu “;” trên báo cáo sử dụng hóa đơn.

1.2. Hủy bỏ hóa đơn

Hủy hóa đơn ở chỉ tiêu [19]: là hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa, hóa đơn bị cưỡng chế hết hiệu lực… làm biên bản hủy, và thủ tục hủy bỏ thu hồi hóa đơn để hủy. (Tại điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC).

♠ Các trường hợp hủy hóa đơn:

Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.

– Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn.

Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng, tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất. (Trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế)

– Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

– Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

♠ Hồ sơ hủy hóa đơn:

– Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh.

– Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục).

– Biên bản hủy hóa đơn.

– Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy. (Theo mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn.

Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai bản. Một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thời gian nộp chậm nhất không quá năm ngày, kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

>>>Xem thêm: Quy định pháp luật về hủy hóa đơn giá trị gia tăng

2. Cách xử lý kê khai sai báo cáo sử dụng hóa đơn

– Nếu doanh nghiệp kê khai sai và phát hiện ra nộp lại trước thời điểm có công bố quyết định thanh tra thuế tại doanh nghiệp: Thì không bị phạt.

Doanh nghiệp chỉ cần:

  • Lập lại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đúng điều chỉnh tờ khai sai.
  • Nộp lại Qua trang nộp tờ khai của tổng cục thuế.

– Doanh nghiệp nộp lại trước khi có Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế: Thì không bị phạt tiền.

– Nếu doanh nghiệp kê khai sai và không phát hiện khi cơ quan thuế kiểm tra tra quyết toán thuế tại doanh nghiệp. Thì mức phạt từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Trên đây là nội dung bài viết “Phân biệt xóa bỏ và hủy bỏ hóa đơn trên báo cáo sử dụng hóa đơn”. Nếu khách hàng có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc.

>>>Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế chất lượng giá rẻ   

Comments are closed.