Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hàng quý hay hàng tháng, các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp mới thành lập đều phải thực hiện nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn gửi cơ quan thuế. Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được tính như thế nào? Nếu nộp chậm hay không nộp thì bị phạt như thế nào? Các câu hỏi thắc mắc của khách hàng sẽ được Taxkey giải đáp ngay sau đây.

1. Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được nộp hàng tháng hay hàng quý. Theo đó, thời hạn nộp sẽ khác nhau. 

1.1. Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý

Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn.

Nếu trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0).

Báo cáo sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4.

Báo cáo sử dụng hóa đơn Quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7

Báo cáo sử dụng hóa đơn Quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10

Báo cáo sử dụng hóa đơn Quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau

Báo cáo sử dụng hóa đơn theo mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

1.2. Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in; doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế sẽ thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng thì không cần phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng. Kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và tình hình kê khai, nộp thuế. Để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Trường hợp chưa có thông báo, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

>>>Xem thêm: Thời điểm xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng hóa, dịch vụ

1.3. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử 

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử cũng tương tự như thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bình thường khác. 

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế, tất cả hóa đơn của doanh nghiệp đều được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua. Đồng thời, toàn bộ dữ liệu hóa đơn của doanh nghiệp được lưu trữ trên hệ thống cấp mã xác thực của Tổng cục Thuế. Bởi vậy,nếu sử dụng hình thức hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp không cần lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. 

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Hay thường được gọi là hóa đơn điện tử thông thường. Doanh nghiệp vẫn phải lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn gửi cho cơ quan thuế.

Việc lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sẽ được thực hiện qua mạng điện tử.

>>>Xem thêm: Các loại hóa đơn sử dụng trong doanh nghiệp hiện nay

2. Mức phạt khi nộp chậm, sai báo cáo, làm không đúng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Căn cứ theo Thông tư 10/2014/TT-BTC:

– Hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn gửi cơ quan thuế:

Sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Doanh nghiệp sẽ phải lập và gửi lại cơ quan thuế báo cáo đúng quy định.

Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền.

– Hành vi vi phạm về nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn gửi cơ quan thuế:

+ Nộp chậm báo cáo gửi cơ quan thuế từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định: Sẽ bị phạt cảnh cáo.

+ Nộp chậm báo cáo gửi cơ quan thuế sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định: Sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.

– Hành vi không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn gửi cơ quan thuế:

Sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

>>>Xem thêm: Tổng hợp mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng

Trên đây là bài viết về thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Nếu khách hàng còn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi.

Ngoài ra, khách hàng có thể tham khảo dịch vụ của chúng tôi – dịch vụ kế toán giá rẻ chất lượng tại Hà Nội

Comments are closed.