Quyền sử dụng trước đối tượng sở hữu công nghiệp

Pháp luật sở hữu trí tuệ đã tạo điều kiện cho các chủ thể trong trường hợp đã phát minh ra các đối tượng sở hữu công nghiệp nhưng chưa nộp đơn yêu cầu đăng kí bảo hộ. Quyền sử dụng trước đối tượng sở hữu công nghiệp được đặt ra nhằm đảm bảo quyền lợi của họ.

Quyền của người sử dụng trước đối tượng sở hữu công nghiệp

Quyền sử dụng trước đối tượng sở hữu công nghiệp được pháp luật đặt ra đối với sáng chế và kiểu dáng công nghiệp. Việc đặt ra quy định nà nhằm giải quyết tình huống nhiều người cùng nghiên cứu và đều tìm ra các giải pháp kĩ thuật để giải quyết một vấn đề chung nhưng một trong số họ không đăng kí bảo hộ, trong khi đó người khác nôp đơn đăng kí bảo hộ cho cùng một sáng chế, kiểu dáng công nghiệp của họ và được ghi nhận là chủ sở hữu. Trong trường hợp đó, quyền lợi của những người đã tìm ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp trước ngày công bố đơn và đã đưa các đối tượng đó vào sử dụng trong thực tế được pháp luật bảo hộ.

Cụ thể, pháp luật quy định về quyền sử dụng trước tại Điều 134 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 như sau:

“Trường hợp trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên (nếu có) của đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp mà có người đã sử dụng hoặc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp đồng nhất với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký nhưng được tạo ra một cách độc lập thì sau khi văn bằng bảo hộ được cấp, người đó có quyền tiếp tục sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp trong phạm vi và khối lượng đã sử dụng hoặc đã chuẩn bị để sử dụng mà không phải xin phép hoặc trả tiền đền bù cho chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ.

Việc thực hiện quyền của người sử dụng trước sáng chế, kiểu dáng công nghiệp không bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp.”

Như vậy, quyền sử dụng trước sáng chế, kiểu dáng công nghiệp được áp dụng khi có các điều kiện:

– Phải có hành vi sử dụng của người sử dụng trước diễn ra trên thực tế: Họ đã trực tiếp khai thác sáng chế, kiểu dáng công nghiệp hoặc đã chuẩn bị đầu tư để khai thác đối tượng đó ( lập nhà xưởng, mua thiết bị máy mọc, vậ tư, thuê mướn nhân công,..)

– Việc sử dụng, triển khai chuẩn bị sử dụng phải diễn ra trước ngày công bố đơn đăng kí yêu cầu bảo hộ.

– Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp mà người sử dụng trước đưa vào khai thác được tạo ra một cách độc lập.

Xem thêm: So sánh quy định về sáng chế và kiểu dáng công nghiệp

Nghĩa vụ của người sử dụng trước đối tượng sở hữu công nghiệp

Người có quyền sử dụng trước sáng chế, kiểu dáng công nghiệp không được phép chuyển giao quyền đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển giao quyền đó kèm theo việc chuyển giao cơ sở sản xuất, kinh doanh nơi sử dụng hoặc chuẩn bị sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp. Người có quyền sử dụng trước không được mở rộng phạm vi, khối lượng sử dụng nếu không được chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp cho phép.

Trên đây là nội dung Quyền sử dụng trước đối tượng sở hữu công nghiệp Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey để được tư vấn.

Xem thêm: Giới hạn quyền sở hữu công nghiệp theo Luật Sở hữu trí tuệ

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên để bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Comments are closed.