Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Khi đầu tư thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, các thành viên góp vốn sẽ có các quyền và nghĩa vụ nhất định. Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên là gì? Sau đây, Taxkey sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc thông qua bài viết dưới đây:

1. Quyền của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

 Các thành viên góp vốn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên có các quyền sau:

 • Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.
 • Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn đã góp.
 • Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
 • Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản.
 • Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ.
 • Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
 • Tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và cán bộ quản lý khác.
 • Các quyền khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Một số trường hợp đặc biệt:

♣ Thành viên, nhóm thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn (do Điều lệ công ty quy định) còn có thêm các quyền sau đây:

 • Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.
 • Kiểm tra, xem xét, tra cứu sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm.
 • Kiểm tra, xem xét, tra cứu và sao chụp sổ đăng ký thành viên, biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng thành viên và các hồ sơ khác của công ty.
 • Yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng thành viên trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc họp Hội đồng thành viên. (Nếu trình tự, thủ tục, điều kiện cuộc họp hoặc nội dung nghị quyết đó không thực hiện đúng hoặc không phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.)

♣ Trường hợp công ty có một thành viên sở hữu trên 90% vốn điều lệ. Và Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn:

Thì nhóm thành viên còn lại đương nhiên có quyền như trường hợp đặc biệt vừa nêu trên. Bao gồm:

 • Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.
 • Kiểm tra, xem xét, tra cứu sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm.
 • Kiểm tra, xem xét, tra cứu và sao chụp sổ đăng ký thành viên, biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng thành viên và các hồ sơ khác của công ty.
 • Yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng thành viên trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc họp Hội đồng thành viên. (Nếu trình tự, thủ tục, điều kiện cuộc họp hoặc nội dung nghị quyết đó không thực hiện đúng hoặc không phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.)

>>>Xem thêm: Hồ sơ thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

2. Nghĩa vụ của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thành viên góp vốn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

 • Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
 • Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp mua lại vốn góp; chuyển nhượng vốn góp; trong một số trường hợp đặc biệt; và thay đổi vốn điều lệ. 
 • Tuân thủ Điều lệ công ty.
 • Chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.
 • Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty để thực hiện các hành vi sau đây:

+ Vi phạm pháp luật;

+ Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác;

+ Thanh toán khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.

 • Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

>>>Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

3. Dịch vụ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Taxkey cung cấp dịch vụ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên. Chúng tôi luôn cung cấp cho khách hàng những dịch vụ với chất lượng tốt nhất. Nên sử dụng dịch vụ của Taxkey vì:

 • Chúng tôi luôn đặt Uy tín lên hàng đầu.
 • Thời gian thực hiện công việc nhanh chóng.
 • Hiệu quả công việc cao, chất lượng kết quả cao.
 • Được đội ngũ luật sư có nhiều năm kinh nghiệm. 
 • Khách hàng được hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật.
 • Khách hàng không phải thực hiện quá nhiều các công việc liên quan đến hồ sơ, cũng như các vấn đề tiếp xúc với cơ quan nhà nước.

Chắc chắn, khách hàng sẽ thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

>>>Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty TNHH 

Nếu có điều gì thắc mắc, hãy liên hệ với Taxkey để được đội ngũ luật sư chuyên nghiệp giải đáp thắc mắc.

Comments are closed.