Rút lợi nhuận của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Rút lợi nhuận của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên như nào? Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên rút lợi nhuận như thế nào? Sau đây, Taxkey sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc về vấn đề này.

1. Tìm hiểu chung về lợi nhuận trong công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. 

Khoản lợi nhuận trong công ty TNHH 1 thành viên có thể hiểu là phần tài sản thu được trong quá trình hoạt động kinh doanh sau khi trừ đi tất cả các chi phí là thuế. Lợi nhuận được xem như là mục tiêu của mỗi công ty trong quá trình hoạt động. Lợi nhuận càng cao, công ty làm ăn kinh doanh phát triển. Có lợi nhuận, công ty sẽ có khả năng mở rộng, phát triển cao hơn. 

>>>Xem thêm:

Khái niệm và đặc điểm công ty TNHH một thành viên

Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

2. Rút lợi nhuận của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Theo khoản 6 điều 76 Luật Doanh nghiệp năm 2014, chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác khi đến hạn. Chủ sở hữu công ty chỉ được rút lợi nhuận sau khi công ty đã thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khi đến hạn. Hoặc chỉ được rút khi các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác chưa đến hạn.

Làm thế nào để biết các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn? Điều đó sẽ được nêu rõ trong báo cáo tài chính của công ty. Báo cáo tài chính sẽ ghi lại chính xác nhất tình hình hoạt động của công ty. 

Sau khi thanh toán xong, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên sẽ rút lợi nhuận. Cụ thể:

+ Đối với công ty TNHH  một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu: Sẽ được hưởng toàn bộ số lợi nhuận đó. Chủ sở hữu công ty sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

+ Đối với công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu: Các thành viên trong tổ chức sẽ hưởng lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn.

>>>Xem thêm: Quy định về chia lợi nhuận trong công ty cổ phần

Trên đây là bài viết về rút lợi nhuận của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên. Quý khách hàng có thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Taxkey.

>>>Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty TNHH  

Comments are closed.