Sự khác nhau giữa hóa đơn bán hàng và hóa đơn giá trị gia tăng

Nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa hóa đơn bán hàng và hóa đơn giá trị gia tăng. Sự khác nhau giữa hóa đơn bán hàng và hóa đơn giá trị gia tăng là gì? Cùng Taxkey tìm hiểu.

1. Hóa đơn bán hàng và hóa đơn giá trị gia tăng

Đây là hai loại hóa đơn sử dụng trong doanh nghiệp hiện nay. Người bán thường xuất hóa đơn khi bán hàng

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, hóa đơn bán hàng, hóa đơn giá trị gia tăng quy định như sau:

♣ Hóa đơn giá trị gia tăng:

Là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Và được áp dụng trong các trường hợp sau: 

– Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa.

– Hoạt động vận tải quốc tế.

– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

♣ Hóa đơn bán hàng:

Áp dụng cho các đối tượng sau:

– Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

– Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

>>>Xem thêm: Các loại hóa đơn sử dụng trong doanh nghiệp hiện nay

2. Sự khác nhau giữa hóa đơn bán hàng và hóa đơn giá trị gia tăng

Sự khác nhau giữa hai loại hóa đơn này được thể hiện như sau:

Tiêu chí Hóa đơn bán hàng Hóa đơn giá trị gia tăng
Đối tượng lập hóa đơn Doanh nghiệp, tổ chức áp dụng thực hiện kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hay những doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa trong khu phi thuế quan. Hoặc một số dịch vụ đặc thù theo quy định, các hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo hình thức thuế khoán, hóa đơn của cơ quan thuế. Áp dụng cho các doanh nghiệp, tổ chức kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ.
Đối tượng phát hành Do cơ quan thuế phát hành. Các doanh nghiệp, tổ chức muốn sử dụng sẽ phải mua từ cơ quan thuế Có thể do doanh nghiệp, tổ chức đặt in, tự in. Hoặc có thể do cơ quan thuế phát hành và doanh nghiệp, tổ chức sẽ phải mua
Con dấu trên hóa đơn Có dấu vuông hoặc dấu tròn thể hiện thông tin của doanh nghiệp Bắt buộc phải có dấu tròn của doanh nghiệp
Chữ ký trên hóa đơn Chỉ có chữ ký của người bán hàng Có chữ ký của người bán hàng và chữ ký của giám đốc
Dòng thuế suất trên hóa đơn Không có dòng thuế suất, cũng như tiền thuế GTGT Có dòng thuế suất và tiền thuế GTGT
Kê khai thuế  Chỉ cần kê khai hóa đơn đầu ra, không kê khai hóa đơn đầu vào. Kê khai cả hóa đơn đầu vào và đầu ra đủ điều kiện khấu trừ

>>>Xem thêm: 

Những nội dung trên hóa đơn giá trị gia tăng đã lập  

Hướng dẫn cách kê khai hóa đơn đầu vào, đầu ra bỏ sót

3. Một số lưu ý

Nếu doanh nghiệp kê khai theo phương pháp khấu trừ mà có hóa đơn đầu vào là hóa đơn giá trị gia tăng (đủ điều kiện khấu trừ) thì được khấu trừ . Nếu doanh nghiệp kê khai theo phương pháp khấu trừ mà có hóa đơn đầu vào là hóa đơn bán hàng thì không được khấu trừ.

Nếu doanh nghiệp kê khai theo phương pháp trực tiếp mà có hóa đơn đầu vào là hóa đơn giá trị gia tăng thì không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Mà hạch toán vào nguyên giá của hàng hóa, tài sản, chi phí.

Những doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp chỉ kê khai những hóa đơn bán hàng đầu ra (đầu vào không được kê khai).

>>>Xem thêm: Cách kê khai hóa đơn giá trị gia tăng hàng không chịu thuế

Trên đây là bài viết “Sự khác nhau giữa hóa đơn bán hàng và hóa đơn giá trị gia tăng”. Nếu khách hàng còn có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp.  

Comments are closed.