Xuất hóa đơn đối với các khoản thu hộ, chi hộ thế nào?

Người bán sẽ phải xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ. Vậy, các khoản thu hộ, chi hộ thì xuất hóa đơn như thế nào? Xuất hóa đơn đối với các khoản thu hộ, chi hộ thế nào?

1. Xuất hóa đơn các khoản thu hộ, chi hộ thế nào? 

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 26/2015/TT-BTC Và Khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Theo đó, Doanh nghiệp có phát sinh các khoản thu hộ, chi hộ theo hợp đồng thu hộ, chi hộ giữa hai bên thì:

– Khi doanh nghiệp chi hộ khách hàng:

+ Phải lập hoá đơn giá trị gia tăng, chứng từ thu tiền theo quy định.

+ Doanh nghiệp tiến hành lập biên bản bàn giao các khoản đã thu hộ doanh thu này. Kèm theo bảng kê các hoá đơn giá trị gia tăng, chứng từ thu tiền bản gốc cho bên nhờ thu hộ theo hợp đồng.

– Khi công ty chi hộ khách hàng:

+ Công ty nhận hóa đơn của người bán, và xuất hóa đơn cho doanh nghiệp nhờ chi hộ kèm theo chứng từ thu tiền.

– Khi doanh nghiệp Thu hộ khách hàng:

+ Phải lập hoá đơn giá trị gia tăng, chứng từ thu tiền theo quy định

+ Công ty tiến hành lập biên bản bàn giao các khoản đã thu hộ doanh thu này. Kèm theo bảng kê các hoá đơn giá trị gia tăng, chứng từ thu tiền bản gốc cho bên nhờ thu hộ theo hợp đồng.

>>>Xem thêm: Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng khi khách hàng không lấy hóa đơn  

2. Kê khai thuế đối với các khoản thu hộ, chi hộ

Các khoản thu hộ, chi hộ không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng. Doanh nghiệp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng. Do các khoản thu hộ này không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của Công ty.

Hóa đơn các khoản chi hộ, thu hộ không phải tổng hợp trên bảng kê 01-1/GTGT, và 01-2/GTGT. Do đó khoản thu hộ và chi hộ không tổng hợp trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01-GTGT. 

Các khoản thu hộ, chi hộ không được kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Không được tính vào chi phí được trừ. Không tính vào doanh thu khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

>>>Xem thêm: Thuế giá trị gia tăng là gì? Khái niệm và đặc điểm

3. Cách hạch toán các khoản thu hộ, chi hộ

– Đối với khoản chi hộ

+ Khi doanh nghiệp chi hộ khách hàng

Nợ TK 1388

Có TK 111, 112

+ Khách hàng thanh toán tiền chi hộ

Nợ TK 111, 112

Có TK 1388

– Đối với khoản thu hộ

+ Khi doanh nghiệp thu hộ khách hàng

Nợ TK 3388

Có TK 111, 112

+ Trả lại tiền thu hộ

Nợ TK 111, 112

Có TK 3388

Như vậy, một số khoản thu hộ, chi hộ sẽ phải lập hóa đơn giá trị gia tăng. Taxkey đã giúp quý khách hàng đ giải đáp thắc mắc các vấn đề liên quan đến xuất hóa đơn đối với các khoản thu hộ, chi hộ này. Nếu khách hàng còn có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp.

>>>Xem thêm: Dịch vụ báo cáo thuế trọn gói, uy tín  

Comments are closed.