Thủ tục thay đổi vốn điều lệ trong công ty cổ phần

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty cổ phần có thể thay đổi vốn điều lệ. Thủ tục thay đổi vốn điều lệ trong công ty cổ phần như thế nào? Sau đây, Taxkey sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc về vấn đề này.

1. Tìm hiểu chung về vốn điều lệ 

Khoản 1 Điều 11 Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã định nghĩa về vốn điều lệ trong công ty ổ phần. “Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.”

Công ty cổ phần là tổ chức có tư cách pháp nhân từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

>>>Xem thêm: Vốn điều lệ trong công ty cổ phần

2. Các trường hợp thay đổi vốn điều lệ trong công ty cổ phần

2.1. Tăng vốn điều lệ trong công ty cổ phần

Các trường hợp tăng vốn điều lệ trong công ty cổ phần

– Chào bán cổ phần: Chào bán cổ phần ra công chúng; Chào bán cổ phần riêng lẻ; Chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu.

– Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần.

– Trả cổ tức bằng cổ phần.

– Đi vay.

– …

 ♣ Thủ tục tăng vốn điều lệ trong công ty cổ phần

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tăng vốn điều lệ. Người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được ủy quyền sẽ tiến hành nộp hồ sơ. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký doanh nghiệp nơi đặt trụ sở. Hoặc nộp hồ sơ qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận.

Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. (Trong thời hạn ba ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.)

♣ Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ trong công ty cổ phần (tăng vốn điều lệ)

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Theo Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư;    

– Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần:

  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

2.2. Giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phần

♣ Các trường hợp giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phần:

– Công ty mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông.

– Công ty mua lại cổ phần theo quyết định của công ty.

– Công ty hoàn trả một phần vốn góp.

– Các cổ đông thanh toán không đủ và đúng hạn số cổ phần đã đăng ký mua. 

♣ Thủ tục giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phần:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày giảm vốn điều lệ. Người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được ủy quyền sẽ tiến hành nộp hồ sơ. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hoặc nộp hồ sơ qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trao giấy biên nhận khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

♣ Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ (giảm vốn điều lệ)

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Theo Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

– Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

>>>Xem thêm: Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty cổ phần

3. Những việc cần làm sau khi thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong công ty cổ phần

– Công ty phải thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, Công ty cổ phần phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định pháp luật. 

– Nghĩa vụ về thuế:

Công ty cổ phần nếu có sự thay đổi về bậc đóng lệ phí môn bài khi thay đổi vốn điều lệ, sẽ phải bổ sung lệ phí môn bài.

Sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi vốn điều lệ, nếu có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo. Thì phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài cho năm tiếp theo. Thời hạn kê khai chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

>>>Xem thêm: Những việc cần làm sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp

4. Dịch vụ làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ trong công ty cổ phần của Taxkey.

Taxkey cung cấp dịch vụ làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ trong công ty cổ phần. 

Quy trình thực hiện:

– Bước 1: Taxkey tư vấn cho khách hàng các quy định của pháp luật về việc thay đổi vốn điều lệ trong công ty cổ phần.

– Bước 2: Ký Hợp đồng và ứng tiền dịch vụ, nhận các thông tin chính xác để soạn hồ sơ từ khách hàng.

– Bước 3: Taxkey soạn thảo hồ sơ và trình khách hàng ký, đóng dấu hồ sơ.

– Bước 4: Taxkey nộp hồ sơ và tương tác với cơ quan nhà nước.

– Bước 5: Taxkey bàn giao kết quả công việc cho khách hàng.

Khách hàng chuẩn bị và phối hợp:

– Cung cấp chính xác tình hình công ty. 

– Cung cấp Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

– Cung cấp báo cáo tài chính của công ty. 

– Phối hợp với Taxkey trong quá trình thực hiện dịch vụ.

>>>Xem thêm: Dịch vụ thay đổi tên công ty cổ phần

Liên hệ với chúng tôi ngay để được hưởng các ưu đãi dịch vụ.

>>>Xem thêm: 

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần

Dịch vụ kế toán trọn gói 

Comments are closed.