Thay đổi vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thay đổi vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên trong những trường hợp nào? Đăng ký thay đổi vốn điều lệ như thế nào? Sau đây, Taxkey sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc về vấn đề này.

1. Tìm hiểu về vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Vốn điều lệ của công ty được hình thành từ nhiều loại tài sản khác nhau như tiền, quyền sở hữu tài sản, quyền sở hữu trí tuệ,… 

Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. 

>>>Xem thêm: Vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

2. Tăng vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

2.1. Các trường hợp tăng vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau:

– Các thành viên công ty góp thêm vốn.

Vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. 

Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác

Trong trường hợp này, vốn góp của công ty sẽ tăng lên. Đồng thời, tỷ lệ góp vốn của các thành viên cũng sẽ thay đổi.

– Công ty tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới

Đây cũng là một cách để tăng  vốn điều lệ rất tốt. Công ty cũng sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thành viên bên cạnh thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ. 

>>>Xem thêm: Thay đổi thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

2.2. Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên trong trường hợp tăng vốn điều lệ bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên.

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

3. Giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

3.1. Các trường hợp giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau:

– Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp

Để có thể hoàn trả vốn góp cho thành viên, công ty phải đảm bảo các điều kiện sau: 

+ Đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp

+ Và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.

– Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên

Thành viên trong công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại vốn góp của mình. Nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

+ Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên.

+ Tổ chức lại công ty.

+ Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

– Các thành viên góp vốn thanh toán không đầy đủ hoặc không thanh toán số vốn điều lệ đã cam kết góp.

Các thành viên sẽ có thời hạn 90 ngày để thực hiện thanh toán góp vốn. Kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau khi hết thời hạn trên, nếu số vốn góp không đủ so với số vốn đã đăng ký, công ty sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ. Các thành viên sẽ có quyền lợi và nghĩa vụ tương ứng với số vốn đã góp. Thành viên không góp sẽ không còn là thành viên của công ty. 

>>>Xem thêm: Chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

3.2. Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hồ sơ như sau: 

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

– Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

– Văn bản cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

4. Thủ tục thay đổi vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty tiến hành họp Hội đồng thành viên và ra quyết định thay đổi vốn điều lệ.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ, công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên. Người nộp hồ sơ là người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền.

Người nộp hồ sơ nộp hồ sơ bản mềm qua mạng điện tử theo trình tự, quy định trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Sau đó đợi thông báo. Sau khi có thông báo hợp lệ, người nộp hồ sơ sẽ nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký doanh nghiệp thuộc Sở kế hoạch đầu tư, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng đăng ký doanh nghiệp sẽ tiếp nhận hồ sơ, trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ. Theo lịch ghi trên giấy biên nhận, người nộp hồ sơ sẽ đến nhận kết quả.

Thời gian làm việc: Theo lịch nhà nước: từ 5-7 ngày làm việc.

♣ Những việc phải làm sau khi thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Sau khi thực hiện xong thủ tục thay đổi vốn điều lệ trong cơ quan nhà nước, công ty sẽ phải công bố thông tin này trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia. 

Việc thay đổi vốn điều lệ có thể làm thay đổi bậc nộp lệ phí môn bài. Nếu có sự thay đổi bậc, công ty sẽ phải thực hiện lập và nộp tờ khai lệ phí môn bài cho năm tiếp theo. Thời hạn thực hiện khai lệ phí môn là là 31/12 của năm thực hiện tăng vốn điều lệ.

>>>Xem thêm: Thay đổi vốn điều lệ trong công ty TNHH một thành viên

Trên đây là bài viết về thay đổi vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên. Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi.

>>>Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp trọn gói, chuyên nghiệp  

Comments are closed.