Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh phải mua hóa đơn của cơ quan thuế. Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh như thế nào? Cùng Taxkey tìm hiểu.

1. Những đối tượng phải mua hóa đơn của cơ quan thuế

Căn cứ theo Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC, đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế bao gồm:

  • Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh. Bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án.
  • Hộ, cá nhân kinh doanh
  • Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.
  • Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế.
  • Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Có thể thấy rằng hộ kinh doanh là một trong những đối tượng phải mua hóa đơn của cơ quan thuế.

>>>Xem thêm: Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế  

2. Hồ sơ đề nghị mua hóa đơn của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh

Hồ sơ đề nghị mua hóa đơn của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh như sau:

  • Đơn đề nghị mua hóa đơn. (Theo mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC)
  • Bản cam kết về địa chỉ sản xuất kinh doanh.
  • Giấy phép kinh doanh (bản sao chứng thực)
  • Văn bản ủy quyền và giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền. 

3. Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh

Việc mua hóa đơn sẽ được thực hiện tại chi cục thuế nơi người muốn mua hóa đơn lẻ có hộ khẩu thường trú, tạm trú.

Khi đến mua hóa đơn, Hộ kinh doanh phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu các thông tin như: họ tên, địa chỉ mã số thuế trên liên hai của mỗi số hóa đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế.

Cơ quan thuế sẽ tiến hành bán hóa đơn cho hộ kinh doanh theo từng tháng.

 Số lượng mua hóa đơn lần đầu sẽ không quá năm mươi. Nếu dùng hết hóa đơn khi chưa hết tháng thì cơ quan thuế sẽ dựa vào số hóa đơn đã dùng và thời gian còn lại để bán tiếp. Đối với những lần mua tiếp theo, cơ quan thuế sẽ dựa vào số lượng hóa đơn của tháng cũ và nhu cầu của người mua sau đó sẽ quyết định số lượng được mua nhưng không vượt quá số lượng của tháng trước đó.

Lưu ý:

Hộ kinh doanh sẽ phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

Trên đây là những thông tin cơ bản về thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh. Nếu khách hàng có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp.

Taxkey – Công ty dịch vụ báo cáo tài chính chuyên nghiệp  

Comments are closed.