Ủy quyền ký hóa đơn giá trị gia tăng như thế nào?

Khi ký hóa đơn, thủ trưởng đơn vị có thể ủy quyền cho người khác ký thay. Việc ủy quyền ký hóa đơn giá trị gia tăng được pháp luật quy định như thế nào? Cùng Taxkey tìm hiểu.

1. Chữ ký trên hóa đơn giá trị gia tăng

Khi tiến hành lập hóa đơn, người mua và người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn.

Về nguyên tắc khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bên bán phải lập hóa đơn giao cho khách hàng. Và phải phản ánh đầy đủ các chỉ tiêu trên hóa đơn. Tại tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)” thì thủ trưởng đơn vị của Bên bán phải ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) đầy đủ theo đúng quy định.

Phần chữ ký của người bán, có thể là thủ trưởng cơ quan đơn vị, hoặc người đại diện theo pháp luật. Có thể là người bán hàng.

>>>Xem thêm: Quy định về chữ ký trên hóa đơn giá trị gia tăng – bán  hàng – điện tử

2. Ủy quyền ký hóa đơn giá trị gia tăng

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì có thể ủy quyền cho người trực tiếp bán ký. Việc ủy quyền bắt buộc phải có giấy ủy quyền

– Người ký thay là nhân viên công ty

Nhân viên công ty ký thay trên hóa đơn phải là người đã được ủy quyền. Đồng thời phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký.

– Người ký thay là nhân viên quản lý

Thủ trưởng đơn vị ủy quyền cho cấp dưới. Có thể là Giám đốc tài chính hoặc Kế toán trưởng. Giám đốc hoặc Kế toán trưởng ủy nhiệm cho nhân viên quản lý. Việc ủy nhiệm phải được lập thành văn bản.

Nhân viên quản lý phải ký thừa ủy quyền tại tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị” trên hóa đơn. Khi bán hàng. Giám đốc tài chính hoặc kế toán trưởng phải ký thừa ủy quyền trên tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị”. Ghi rõ họ tên và đóng dấu của Công ty theo ủy quyền.

3. Đóng dấu công ty khi ủy quyền ký hóa đơn giá trị gia tăng

– Đóng dấu treo

Người ký thay trên hóa đơn phải ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn (đóng dấu treo). Tuyệt đối không đóng dấu vào vị trí thủ trưởng. Hóa đơn đóng dấu treo trên hóa đơn là hợp lệ. Và có thể kê khai bình thường.

– Hóa đơn vừa đóng dấu treo vừa đóng dấu ở tiêu thức thủ trưởng đơn vị

Trường hợp hóa đơn của Công ty có 2 tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị” và “người bán hàng”:

Giám đốc của doanh nghiệp ký trực tiếp vào tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị” thì con dấu của doanh nghiệp được đóng trực tiếp tại tiêu thức này.

Trường hợp doanh nghiệp có nhiều bộ phận bán hàng nên Giám đốc của doanh nghiệp không trực tiếp ký vào chỉ tiêu “Thủ trưởng đơn vị” mà ủy quyền cho người khác ký thay trên hóa đơn thì phải có giấy ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật dân sự. Trước khi người được ủy quyền ký tại chi tiêu “Thủ trưởng đơn vị”.

Trường hợp, Giám đốc ủy quyền cho Phó Giám đốc, hoặc Trưởng các bộ phận, phòng ban ký, đóng dấu của doanh nghiệp trên hóa đơn và chịu trách nhiệm thay giám đốc khi lập hóa đơn bán hàng, con dấu của đơn vị được đóng trực tiếp tại tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị”.

Khi lập hóa đơn, doanh nghiệp không được vừa đóng dấu vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn, vừa đóng dấu trực tiếp tại tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị”

>>>Xem thêm: Những nội dung trên hóa đơn giá trị gia tăng đã lập

Trên đây là bài viết về “Ủy quyền ký hóa đơn giá trị gia tăng như thế nào?”. Nếu khách hàng có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi.

Taxkey – Công ty dịch vụ báo cáo thuế trọn gói  

Comments are closed.