Thủ tục thành lập và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

Trung tâm ngoại ngữ đang được mở rộng khá là nhiều nhưng ít ai biết được thủ tục thành lập và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ. Bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ và giải đáp giúp các bạn.

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

Tổ chức, cá nhân muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ phải tuân theo các quy định tại khoản 20 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP.

Thẩm quyền thành lập

Trung tâm ngoại ngữ thuộc thẩm quyền thành lập của:

– Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ trong khuôn viên nhà trường;

– Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc;

– Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc; cho phép thành lập các trung tâm ngoại ngữ thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường và các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế.

Trình tự, thủ tục thành lập

Việc thành lập trung tâm ngoại ngữ được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Hồ sơ đề nghị thành lập gồm:

– Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ;

– Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các nội dung:

+ Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

+ Mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm;

+ Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

+ Cơ sở vật chất của trung tâm;

+ Cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

– Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định trên.

Bước 2: Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

Xem thêm: Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

Thủ tục thành lập trường tiểu học tư thục theo quy định mới nhất


Thủ tục để trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục

Sau khi thành lập trung tâm ngoại ngữ thì thủ tục xin phép hoạt động giáo dục là điều cần thiết. Cụ thể:

Điều kiện hoạt động giáo dục

Trung tâm ngoại ngữ được hoạt động giáo dục nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 21 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP, bao gồm:

– Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.

– Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

Thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục

Theo quy định tại khoản 22 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP, thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ gồm:

– Giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ hoạt động trong khuôn viên của trường.

– Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ thuộc các trường hợp còn lại.

Trình tự, thủ tục đề nghị hoạt động giáo dục

Sau khi đáp ứng các điều kiện trên, tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ đề nghị hoạt động giáo dục theo trình tự sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Hồ sơ đề nghị hoạt động giáo dục bao gồm:

– Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;

– Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;

– Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;

– Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.

Trung tâm ngoại ngữ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến người có thẩm quyền theo quy định trên.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định.

Bước 3: Trả kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục.

Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

Xem thêm: Điều kiện để trường trung học tư thục hoạt động giáo dục

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Thủ tục thành lập và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Comments are closed.