Tiền thưởng Tết có phải đóng thuế TNCN, TNDN và BHXH không?

Việc thưởng Tết cho người lao động tuy không bắt buộc nhưng hiện nay rất nhiều doanh nghiệp có khoản chi này cho người lao động. Vậy tiền thưởng Tết có phải đóng thuế TNCN, TNDN và BHXH không?

1. Đối với thuế TNDN

Tiền thưởng Tết cho người lao động được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế TNDN. Tuy nhiên, đối với khoản tiền thưởng Tết này thì phải đáp ứng được điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC.

Theo đó, tiền thưởng Tết cho người lao động phải được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau:

  • Hợp đồng lao động;
  • Thoả ước lao động tập thể;
  • Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn;
  • Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Xem thêm: Cách xác định thu nhập tính thuế TNDN

2. Đối với thuế TNCN

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, tiền thưởng Tết vẫn tính là thu nhập chịu thuế TNCN. Thời điểm tính thuế TNCN là thời điểm DN chi trả lương thưởng cho NLĐ.

 

Xem thêm: Có phải đóng thuế TNCN nếu lương từ 9 triệu trở lên trong tháng không?

3. Tiền thưởng tết có tính đóng BHXH bắt buộc không?

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc được quy định cụ thể tại Điều 89 Luật bảo hiểm xã hội 2014, được hướng dẫn chi tiết tại Điều 17 Nghị định 115/2015/NĐ-CP và Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Theo đó, từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác trừ một số khoản:

  • Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 Bộ luật Lao động 2012;
  • Tiền thưởng sáng kiến;
  • Tiền ăn giữa ca;
  • Khoản hỗ trợ xăng xe;
  • Khoản hỗ trợ điện thoại…

Như vậy, tiền thưởng Tết cho người lao động không được tính đóng BHXH bắt buộc.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Tiền thưởng Tết có phải đóng thuế TNCN, TNDN và BHXH không?” gửi đến bạn đọc, nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.