Ưu điểm và nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân là gì?

Ưu điểm và nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân là gì? Các cá nhân muốn thành lập loại hình doanh nghiệp này phải lưu ý.

1. Vài nét về doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ, có tài sản, có trụ sở giao dịch. Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật. Và có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của công ty. Thông thường, chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ trực tiếp quản lý và điều hành mọi hoạt động của công ty. Tuy nhiên chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn có thể thuê người khác để thay mình làm công việc này. Doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản và không có tư cách pháp nhân.

>>>Xem thêm: Doanh nghiệp tư nhân và đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân

2. Ưu điểm và nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân

2.1. Ưu điểm của doanh nghiệp tư nhân

  • Doanh nghiệp tư nhân do cá nhân làm chủ sở hữu. có toàn quyền quyết định mọi hoạt động của doanh nghiệp. 
  • Có hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập đơn giản.
  • Doanh nghiệp tư nhân có cơ cấu tổ chức đơn giản.
  • Tiền lương của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

>>>Xem thêm: Ưu điểm và nhược điểm công ty TNHH một thành viên

2.2. Nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân

  • Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp. Mức độ rủi ro cao. 
  • Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình và tài sản doanh nghiệp. 
  • Một cá nhân chỉ được thành lập doanh nghiệp tư nhân. 
  • Doanh nghiệp tư nhân không được thành lập, không được góp vốn, không được mua cổ phần vào các loại hình doanh nghiệp khác.

>>>Xem thêm: Ưu điểm và nhược điểm công ty TNHH hai thành viên trở lên

Sau khi biết được các ưu điểm và nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp sẽ có những phương án hợp lý để điều hành doanh nghiệp tư nhân của mình. Trên đây là bài viết về ưu điểm và nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân. Khách có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với Taxkey – đơn vị tư vấn, cung cấp dịch vụ thành lập công ty, doanh nghiệp.

Comments are closed.